Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maksim Dąb
Główny adres email
Maksim.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Major research interests

Biophysics

Nanotechnology

Biomedicine

Dendrimers as carrier molecules in drug and gene delivery

Dendrimers interaction with biological systems

Aqueous solutions

Complex formation

Drugs/formulations analysis

Biological samples

Biomembranes

Proteins analysis

Neurobiology

Cell biology

Stanowiska
 • profesor Katedra Biofizyki Ogólnej

  Opis stanowiska

  Kształcenie i wychowywanie, magistrantów i doktorantów; udział w realizacji indywidualnego planu badawczego; recenzowanie prac magisterskich i doktorskich; udział w komisjach przeprowadzających egzaminy; przeprowadzanie konsultacji; upowszechnianie wyników prac eksperymentalnych w postaci publikacji. Udział w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora, w tym pełnienie funkcji promotora lub recenzenta; udział w pracach komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie i pracach komisji habilitacyjnej; udział w pracach organizacyjnych; pozyskiwanie i realizacja projektów badawczych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela