Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jacek Maria Dąb
Główny adres email
Jacek.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jacek Izydorczyk (ur. 1972); doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat.

Dotychczasowy przebieg drogi zawodowej i naukowej: studia prawnicze (Wydział Prawa i Administracji UŁ: 1991-1996); magister prawa (1996); doktor nauk prawnych (2000); aplikacja sądowa w systemie trzyletnim (2002-2005); egzamin sędziowski (2005); staż naukowy w Japonii (Uniwersytet Kiusiu: 2005-2007); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego (2011); rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich UŁ (od 2012); kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych UŁ (2013-2017).

W latach 2017-2019 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Japonii.

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich (kadencje: I. 2012-2016, II. 2016-2020, III. 2020-2024).

Osiągnięcia naukowe

Publikował także w Japonii - Pōrando no keiji shihō shisutemu „Kokugakuin Journal of Law and Politics”, Tokyo, Vol. 45, December 2007, No. 3, s. 89-109. [System wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce – j. japoński]; The rule of legalism (mandatory prosecution) in Polish criminal law, HOSEI KENKYU – “Journal of Law and Politics, Kyushu University”, Vol. 73 March 2007, No. 4, s. 876-853 [s. 27-50].

Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. W dniu otwarcia nowego roku akademickiego 2019/2020 (30.09.2019) wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Polska i Japonia - historia i teraźniejszość".

Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (24.05.2020) - przyznana przez Rektora i Senat jako "wyraz uznania za dotychczasową pracę i głębokie zaangażowanie w sprawy działalności i rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego".

Absolwent VIP Uniwersytetu Kiusiu (Japonia).


Zainteresowania naukowe

Naukowo oraz dydaktycznie zajmuje się prawem i postępowaniem karnym, kryminologią, prawem karnym skarbowym, prawem wykroczeń, prawem i postępowaniem karnym międzynarodowym (w tym prawem konfliktów zbrojnych), prawem porównawczym oraz tzw. odpowiednim stosowaniem przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych. Autor ponad 100 publikacji naukowych (w tym książki, artykuły, glosy oraz artykuły w językach obcych: angielskim i japońskim; autor takich monografii jak: "Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym" (Zakamycze 2002), "Hanzai - znaczy przestępstwo. Ściganie przestępstw pospolitych oraz white-collar-crimes w Japonii" (Wolters Kluwer 2008), "Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej" (Wyd. UŁ 2010).

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Postępowania Karnego

  Profesor UŁ.

  KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO I KRYMINALISTYKI, WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela