Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marzena Brzoza
Główny adres email
Marzena.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia historyczne (1995) oraz psychologiczne (2011) i psychoterapeutyczne (2020). W roku 2003 uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W swojej pracy na Uniwersytecie Łódzkim zajmuję się prowadzeniem zajęć z podstaw psychologii, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej dla studentów historii, wojskoznawstwa, historii sztuki, filologii. Na zajęciach tych staram się łączyć różne aspekty swojego wykształcenia historycznego z psychologicznym oraz z doświadczeniem psychoterapeutycznym. W procesach nauczania- uczenia się przekazuję wiedzę na temat podstawowych procesów psychologicznego funkcjonowania człowieka zarówno w aspekcie jednostkowym jak i interpersonalnym, w teraźniejszości i przeszłości.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moją wielką pasją jest psychologia i psychoterapia, różne przejawy funkcjonowania ludzkiej psychiki, szczególnie w procesach rozwojowych, w ciągu całego życia człowieka. Interesuje mnie też dobre kino, szczególnie europejskie oraz podróże małe i duże, także te w głąb istoty ludzkiej.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów historii, e-historii, wojskoznawstwa, historii sztuki z podstaw psychologii, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej

  - koordynacja studenckich praktyk zawodowych nauczycielskich oraz kierunkowych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, pełnomocnik Dziekana

  - uczestnictwo w pracach projektu: "Modelowe kształcenie nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim"

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela