Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Topola
Główny adres email
Agnieszka.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Teorii Literatury

  Sprawowane funkcje

  1. kierownik Katedry Teorii Literatury

  2. członek Rady Wydziału Filologicznego

  3. członek Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo

  Działalność naukowo-dydaktyczna

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych w Instytucie Kultury Współczesnej na kierunkach: twórcze pisanie, kulturoznawstwo i filmoznawstwo

  2. prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo

  3. opieka promotorska nad studentami kierunków I i II stopnia w IKW.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela