Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mateusz Maria Brzoza
Główny adres email
Mateusz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Trener od 2005 roku. Bogate doświadczenie w zakresie wspierania liderów i menedżerów na różnych poziomach organizacyjnych. Bogate doświadczenie w zakresie wspierania i rozwoju zespołów działających w oparciu o zwinne podejście (agile). Certyfikowany Scrum Master (PSM 1).

Specjalizuje się w rozwoju umiejętności szefowskich i menedżerskich, budowaniu i usprawnianiu pracy zespołów, zarządzaniu emocjami w pracy menedżera, pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i wdrażaniu zmian, facylitacji i moderacji, działaniach ukierunkowanych na poprawę relacji w miejscu pracy (zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym organizacji) przy równoczesnym zwiększaniu efektywności.

Osiągnięcia naukowe

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa stopnia pierwszego za książkę „Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu”.

Zainteresowania naukowe

W obszarze naukowym i praktycznym szczególnie interesuję się następującymi zagadnieniami:

 • szkolenia i warsztaty, w tym trening biznesowy
 • nowe technologie a rozwijanie pracowników
 • relacje w miejscu pracy
 • zmiany na rynku biznesowym i wdrażanie zmian
 • zadowolenie z pracy
 • motywacja w pracy
 • zaangażowanie w pracę
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery

  Realizacja zajęć dydaktycznych oraz działania w obszarze naukowym.

  Prowadzone zajęcia: warsztat trenera biznesu, strategie pracy z grupą, uwarunkowania postaw wobec zmian organizacyjnych, patologiczne relacje w miejscu pracy, doradztwo zawodowe i rozwój kariery.

  Dodatkowe funkcje: opiekun praktyk zawodowych na specjalności psychologia biznesu i doradztwa kariery, koordynator z ramienia Instytutu Psychologii ds. współpracy z otoczeniem społeczno-kulturalnym i pracodawcami.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela