Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Artur Maria Brzoza
Główny adres email
Artur.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Opis ogólny:
Od 2009 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem ponad 20 publikacji naukowych, głównie z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa IT. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w dydaktyce z obszaru programowania, sieci komputerowych (instruktor CISCO CCNA, Cybersecurity Operations, CCNP) oraz bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych. Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem (kierunek informatyka). Złoty (2015,2018), srebrny (2020) i brązowy (2016, 2017, 2019) medalista Mistrzostw Polski Pracowników Szkół Wyższych w Piłce Siatkowej w reprezentacji Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie naukowe
:
Autor ponad 20 publikacji naukowych, głównie z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa IT (w tym m.in. dwie autorskie po 140 punktów według nowej punktacji MNiSW ).
2021 – do chwili obecnej – wykonawca grantu przyznanego w ramach krajowych postępowań konkursowych NCBIR "Rzeczy są dla ludzi"
2020 – 2021
– kierownik działania naukowego NCN MINIATURA 4, nr decyzji DEC-2020/04/X/ST6/00407, kod projektu B2011500001072100, tytuł projektu „Badania wstępne dotyczące możliwości zastosowania w metodzie szyfrowania SDEX wybranych funkcji skrótu zgłoszonych do konkursu na SHA-3.”
2018 – 2021 – wykonawca grantu przyznanego w ramach krajowych postępowań konkursowych NCBIR CFOOD numer BIOSTRATEG3/343817/17/NCBR/2018.
2018 – do chwili obecnej – udział w komitecie naukowym międzynarodowej konferencji „Computer Networks” (http://cn.polsl.pl/).
2017 – 2019 – współpraca naukowa z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - podwykonawstwo w obszarze zadania 3.G.05 programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap (2017-2019), tj. „Opracowanie wytycznych do ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa w systemach inteligentnych środków ochrony indywidualnej”. Współautorstwo w opracowaniu poradnika „Ochrona danych osobowych i zapewnienie cyberbezpieczeństwa w systemach inteligentnych środków ochrony indywidualnej”.
2011 – 2014 – grant dla "Młodych naukowców" związany z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
2010 – 2011 – udział w projekcie "Praktyka dla nauki, nauka dla praktyki – pilotażowy program staży naukowców w przedsiębiorstwach”.

Doświadczenie dydaktyczne:
Współautor programu kształcenia kierunku Informatyka I i II stopnia na WFIS UŁ.
Koordynator specjalności na studiach inżynierskich I stopnia „Systemy i aplikacje mobilne”.
Promotor ponad 60 prac dyplomowych na WFIS UŁ - w tym 18 magisterskich oraz 41 inżynierskich zakończonych obroną pracy.
Koordynator i prowadzący kilkudziesięciu przedmiotów z programu studiów kierunku Informatyka I i II stopnia z zakresu sieci i systemów komputerowych, programowania, grafiki komputerowej, itp.
W okresie 2011 – 2020 uzyskał ponad 20 certyfikatów branżowych (m.in. CISCO, IBM, Autodesk) z zakresu sieci i systemów komputerowych, rozwiązań chmurowych, IOT oraz grafiki komputerowej.
Od 2012 roku do chwili obecnej jest instruktorem w lokalnej Akademii CISCO na WFIS UŁ – posiada uprawnienia i prowadzi szkolenia z CCNA, CCNP i Cybersecurity Operations.
Wykonawca i podwykonawca w dydaktycznych projektach krajowych i międzynarodowych, m.in.:
2014 – do chwili obecnej
– kierownik międzynarodowego projektu dydaktycznego GGULIVRR@Lodz organizowanego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (https://ggulivrr.uni.lodz.pl/)
2017 2020 – GENIUS, Innovative Interdisciplinary Contextual Education Using Games Development, AgreementNumber N° 2017-1-PL01-KA203-038669, program ERASMUS+
2014 2015 – „N@uczyciel jutra” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt realizowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
2014 - „InfoGeoLoG – Informatyka-Geoinformacja-Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców”.

Doświadczenie organizacyjne:
Najważniejsze funkcje pełnione na UŁ:
- senator Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012/2016 oraz 2016/2020
- członek Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej w kadencji 2016/2020 oraz 2020/2024
- wydziałowy koordynator współpracy z pracodawcami i biznesem na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (od 1 kwietnia 2010 roku do chwili obecnej)
- przedstawiciel Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej w klastrze ICT Polska Centralna w Zespole Zadaniowym ds. Kształcenia (od 2017 roku do chwili obecnej)
- członek Komisji Dydaktycznej ds. Informatyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosownej (od 2009 roku do chwili obecnej)
- od 2015 roku do chwili obecnej koordynator „Łódzkiego testu informatyków” ze strony WFIS UŁ organizowanego przez PŁ, UŁ i firmy IT.

Osiągnięcia naukowe

Najważniejsze nagrody naukowe, dydaktyczne i wyróżnienia:

- srebrny medal na XIV Międzynarodowych Targach Wynalazczości INTARG 2020 – współautor innowacji „Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja – współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką”.
- w latach 2017-2019 otrzymał nagrodę Instructor Excellence Expert AWARD, która przyznawana jest 10% najlepszym instruktorom CISCO na Świecie.
- indywidualna nagroda Rektora I st. za osiągnięcia organizacyjne przyznana w roku 2021.
- zespołowa nagroda Rektora III st. za osiągnięcia naukowe - Opracowanie i wdrożenie projektu pt. "Sztuka dostępna i nowe technologie" przyznana w roku 2019.
- zespołowa nagroda Rektora I st. za osiągnięcia dydaktyczne przyznana w roku 2016 i 2018.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Informatyki Stosowanej

  Pracownik naukowo-dydaktyczny.
  Członek Rady Wydziału WFIS.
  Członek komisji dydaktycznej WFIS.
  Instruktor CISCO CCNA, CCNP, CyberOPS.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela