Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Iwona Maria Klon
Główny adres email
Iwona.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

Jażdżewska I., 1999, Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych; 1999; seria Szlakami Nauki nr 28 Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Łódź ss.142

Rykiel Z. Jażdżewska I., 2002, The Maturing of the Polish Urban System, [w:] International Handbook of Urban Sytems , H.S. Geyer (red.) Edward Elgar, Cheltenham, UK, , Northhampton, MA, USA, s.271-294

Jażdżewska I., 2006, Związek między podziałem administracyjnym a miejska siecią osadniczą Polski. Zastosowanie metody k- średnich do badań miejskiej sieci osadniczej., Przegląd Geograficzny, 78, 2, s.247-259

Jażdżewska I., 2008, Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 330

Jażdżewska I., 2013, Historical diversity of Poland's urban network. Cluster analysis vs. historical regions, Geographia Polonica vol. 86 (3) s. 219-236

Jażdżewska I., Urbański J. 2013, GIS w nauce (GIS in science), Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 14 (1), pp. 5-15Werner P., Jażdżewska I., Zwoliński Z., 2015, Current State and Future Perspectives of University Education of GIS and Geoinformation in Poland, [in:] I. Jażdżewska (ed.) GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p.. 5-23

Jażdżewska I., 2015, Gis in Polish Higher Education–a Discussion, 2015 , [in:] I. Jażdżewska (ed.) GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 90-110

Jażdżewska I., 2016 Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 2015/2016 r., Roczniki Geomatyki, t. XIV, z 3(73), s. 351-362

Jażdżewska I., 2016 Skituring w Polsce. Kto, jak i dlaczego uprawia tę formę turystyki kwalifikowanej? Turyzm 26 (1), 63- 72

Jażdżewska I., 2016 , Ski touring in Poland: who takes part in this form of specialised tourism? How do they take part and why? Turyzm 26 (1), 61-69

Jażdżewska I., (red.) 2015, GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 1-117

Atasoy E. , Efe R. , Jażdżewska I., Yaldır H., (eds.) 2016, Current Advances in Education ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFIA

Jażdżewska I., 2017, Spatial and dynamic aspects of the rank-size rule method. Case of an urban settlement in Poland, Computers, Environment and Urban Systems 62, 199–209

Jażdżewska I., 2017, Changes in population density of the urban population in southern Poland in the period 1950-2011 against the background of political and economic transformation, Miscellanea Geographica 21 (3), 107-1

Jażdżewska I., A Jagnuszewska 2017, Tourism-themed internet portals–are new media creating a new tourist? A case study of Polish students, Bulletin of Geography. Socio-economic Series 35 (35), 35-44

Jażdżewska I., 2017 Mural jako atrakcja turystyczna w mieście poprzemysłowym – przykład Łodzi Tourism/Turyzm 27, 45-57

Jażdżewska I., 2017 Murals as a tourist attraction in a post-industrial city a case study of Łódź (Poland) Tourism/Turyzm 27, 45-56

Jażdżewska I.,2017, Spójność i regionalizacja miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle teorii grafów. Przegląd Geograficzny 89 (2), 213-231

Gaździcki J., Gotlib D., Jażdżewska I., Zwoliński Z., 2018, Aktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polsce Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 16 (3 (82)), 235-240 http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2018-3-Gazdzicki-inni

Gaździcki J., Gotlib D., Jażdżewska I., Zwoliński Z., 2018 Current aspects of geospatial education in Poland, Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics, T 3(82): 241–246

Jażdżewska I., Jasion A ., 2018, Projekt interaktywnej mapy Starego Cmentarza w Lodzi jako element edukacji i promocji Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 34 (1), 95–110

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2018, Wstęp do geoinformacji z ArcGIS, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Jażdżewska I., 2019, Statystyka. Podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji/ Statistics. Handbook for students of tourism and recreation, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Jażdżewska I., 2018, The use of centrographic measures in analysing the dispersion of historic factories, villas and palaces in Łódź (Poland), Folia Geographica 1 (1), 50-61

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2019, Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej województwa łódzkiego/The formation of the urban settlement network of the Łódź Voivodeship Acta Geographica Lodziensia 109, 59-74

Jażdżewska I., 2019, Dane dotyczące miast jako przedmiot badań geograficznych Konwersatorium Wiedzy o Mieście 32 (4), 121-129

Jażdżewska I., Kotlicka J., 2020, Application of cluster analysis in urban morphology, Folia Geographica, 62/2, 5-21

Jażdżewska I., Pabijan K., 2020, Analiza przestrzenna toponimów odnoszących się do „złych duchów” z bazy danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 18 (1 (88)), 65-116.

Jażdżewska I.,Kotlicka J.,2020, Application of cluster analysis in urban morphology research. The Example of Industrial Plots in Łódź (Poland).Folia Geographica 62, 5-21

Adamiak M., Jażdżewska I.Nalej M., 2021, Analysis of Built-Up Areas of Small Polish Cities with the Use of Deep Learning and Geographically Weighted Regression, Geosciences 11 (5), 223

Sokołowski D., Jażdżewska I., 2021, Zipf’s Law for cities: estimation of regression function parameters based on the weight of cities; Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 147-156

Jażdżewska I., 2021, Od nauk geograficznych w kierunku nauki o geoinformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, ss. 171

Jażdżewska I., 2022 Use of graph theory to study connectivity and regionalisation of Polish urban network, Area, 00, 1-14

Jażdżewska I., Lechowski Ł., Babuca D., 2022, GIS-Based Approach for the Analysis of Geographical Education Paths, SPRS Int. J. Geo-Information 2022, 11(1), 41Zainteresowania naukowe

Systemy Informacji Geograficznej GIS, GIScience, geografia społeczno-ekonomiczna

Stanowiska
 • profesor Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

  Kierownika ds. stacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku "geoinformacja"…

  Prowadzenie badań naukowych, zajęć dydaktycznych oraz spraw organizacyjnych związanych z zatrudnieniem w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela