Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bożena Maria Dąb
Główny adres email
Bożena.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Analizy Danych i Systemów Inteligentnych

  W swoich badaniach i zainteresowaniach naukowych stosuje podejście interdyscyplinarne, łącząc wiedzę dotyczącą technologii informatycznych i transformacji cyfrowych z praktyką zarządzania. Szczególnie dotyczy to obszaru zastosowań i rozwoju nowoczesnych technologii, automatyzacji i robotyzacji i zarządzania procesowego a także zarządzania rozwojem energetyki odnawialnej.
  Jest autorką licznych publikacji z zakresu rozwoju technologii ICT w energetyce, oraz zmian w zarządzaniu na polskim i europejskim rynku energii, rozwoju Smart Grid oraz Smart Cities a także rozwoju zielonych praktyk HRM.

  Od kilku ostatnich lat rozwija zainteresowania związane z HR i praktykami Green oraz szerzeniem wartości zrównoważonego rozwoju społecznego.
  Od 2016 roku jest kierownikiem Zakładu analizy danych i systemów inteligentnych powołanego na WZ UŁ, którego działalność koncentruje się wokół problematyki rozwoju metod i narzędzi analizy danych i systemów inteligentnych w zarządzaniu. Jest również kierownikiem Centrum badań nad Zrównoważonym Rozwojem na WZ UŁ, które ma na celu promocję badań nad zrównoważonym rozwojem w obszarze społecznym gospodarczym i środowiskowym.

  Prywatnie interesuje się kognitywistyką, komunikacją interpersonalną oraz sztukami walki, m.in. Aikido

  Tematyka dla zgłaszanych prac doktorskich koncentruje się w obszarze rozwoju narzędzi ICT dla cyfrowego biznesu, systemów zarządzania i przekształceń w organizacjach spowodowanych rozwojem technologicznym, technologii informatycznych i zarządzania zmianą poprzez zarządzanie procesami biznesowymi. Szczególnym obszarem są zastosowania ICT w obszarze HR, energetyki oraz przekształcenia i rozwój nowych modeli biznesu dla usług w przedsiębiorstwach. Preferowane szczegółowe zagadnienia, takie jak: powstawanie nowych usług i modele biznesowe w sektorze energetyki, usprawnienia procesowe w organizacjach, wdrażanie i rozwój informatycznych systemów zarządzania w organizacjach, automatyzacja i robotyzacja procesów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela