Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Maria Dąb
Główny adres email
Marcin.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dr Marcin Gońda jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (www.csm.uni.lodz.pl). Współpracuje też z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik i uczestnik szeregu projektów badawczych i dydaktycznych dotyczących integracji migrantów. Do jego zainteresowań badawczych należą migracje powrotne, polityki wobec diaspory, migracje edukacyjne, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, migracje w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR, przemiany polityk migracyjnych krajów UE oraz zastosowanie metod jakościowych (w tym podejścia biograficznego) w badaniach migracji.

Zainteresowania naukowe
 • migracje międzynarodowe
 • polityka migracyjna
 • polityka integracyjna wobec imigrantów
 • internacjonalizacja szkolnictwa wyższego
 • metodologia badań jakościowych (badania biograficzne)
 • nierówności społeczne
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

  Dr Marcin Gońda jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje też Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (www.csm.uni.lodz.pl).

  W swych badaniach zajmuje się migracjami w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i krajach byłego ZSRR, politykami migracyjnymi i integracyjnymi, problematyką diasporyczną oraz internacjonalizacją szkolnictwa wyższego.

  Prowadzi zajęcia dydaktyczne przede wszystkim na kierunku praca socjalna i socjologia z zakresu nierówności społecznych, problematyki dyskryminacji i wykluczenia, zarządzania projektem socjalnym, dialogu międzykulturowego czy integracji imigrantów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela