Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Emilia Sosna
Główny adres email
Emilia.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zainteresowania badawcze:
 • problematyka płci kulturowej i jej wpływ na funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego
 • alternatywne formy współczesnej rodziny (dobrowolna bezdzietność)
 • społeczne konstruowanie macierzyństwa
 • postawy kobiet i mężczyzn wobec zdrowia i ciała
 • wizerunki kobiet i mężczyzn w mediach (film, internet)

Prowadzone zajęcia:

 • Socjologia mezzostruktur
 • Komunikacja społeczna / Podstawy komunikacji społecznej
 • Zarządzanie rozwojem osobistym
 • Podstawy socjologii
 • Problemy społeczne w perspektywie genderowej
 • Ciało i płeć – kulturowe i społeczne wymiary cielesności
 • Gender and Society
 • Body and Sexuality – Discourses and Social Practices
 • Women and Men in Family and Intimate Relationships
 • Sociological Perspective on Appearance and HealthOsiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

Książki

Artykuły

 • Garncarek E. (2022) Voluntarily childless men: socio-cultural reasons why young Poles are not assuming a parental role [w:] "Przegląd Socjologii Jakościowej", Tom XVIII Numer 1, DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.06
 • Garncarek E., Matuszewska-Kubicz A. (2021) YOUNG WOMEN’S (MOTHER’S) NEEDS AND EXPECTATIONS REGARDING THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES – ACOMPARATIVE ANALYSIS OF RESEARCH RESULTS FROM POLAND, LITHUANIA, SPAIN AND CYPRUS [w:] “Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, Nr 78 DOI: https://doi.org/10.18778/0208-600X.78.06
 • Garncarek E. (2020) „Living with illegal feelings” – analysis of the internet discourse on negative emotions towards children and motherhood [w:] "Qualitative Sociology Review", Volume XVI Issue 1 DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.16.1.06
 • Garncarek E. (2020) Editorial: Gender Perspective in Social Research: Chosen Problems, Aspects, and Contexts [w:] "Przegląd Socjologii Jakościowej", Tom XVI/1 DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.16.1.01
 • Garncarek E. (2019) „Doświadczenia macierzyństwa i praktyki żalu” – o żałowaniu macierzyństwa w polskim dyskursie internetowym [w:] “Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, Nr 71 DOI: https://doi.org/10.18778/0208-600X.71.10
 • Garncarek Emilia (2019) Narodziny smutnych matek, „Newsweek Psychologia”, vol. 1/2019
 • Garncarek E. (2017) Zachowania prozdrowotne kobiet młodych, w średnim wieku i starszych [w:] "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica", nr 60/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Garncarek E. (2017) Podejmowanie decyzji o dobrowolnej bezdzietności w kontekście jakości relacji małżeńskiej [w:] "Dyskursy Młodych Andragogów", nr 18/2017
 • Garncarek E., Dzwonkowska-Godula K. (2015) Factors affecting health in young and old men and women’s beliefs [w:] "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica", nr 55/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Garncarek E. (2014) Dobrowolna bezdzietność a przemiany tożsamości płci współczesnych kobiet i mężczyzn [w:] "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica", nr 51/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Garncarek E. (2013) Gender and Education in Poland [w:] C. Quaiser-Pohl (eds.) Diversity and Diversity Management in Education, Waxmann, Münster
 • Garncarek E., Dzwonkowska-Godula K. (2013) Family and work, family or work – the dilemmas of young educated Poles [w:] "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica" nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Garncarek E. (2013) Niepodejmowanie roli rodzicielskiej jako przejaw procesów indywidualizacji i upodmiotowienia jednostek [w:] K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Garncarek E., K.Dzwonkowska-Godula, E.Malinowska, 2012, Wykształcenie, zdrowie i wygląd jako komponenty kapitału ludzkiego kobiet i mężczyzn [w:] Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, (red.) P. Starosta, Wydawnictwo UŁ, Łódź

Redakcja czasopism naukowych:

Udział w projektach badawczych:

 • Mommypreneurs (05-2019 – 03-2021), Project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Project Index Number: 2017-1-277) – Koordynator projektu https://mommypreneurs.eu/
 • Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu (UMO-2012/05/B/HS6/03793)
  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i realizowany w Zakładzie Socjologii Płci i Ruchów Społecznych IS UŁ. Charakter uczestnictwa w projekcie – Główny wykonawca.
 • Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego (POKL.08.01.02-10-061/09-00)
  Projekt badawczy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i realizowany na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Charakter uczestnictwa w projekcie – Członkini zespołu badawczego Modułu II oraz Asystentka ds. Badań (Moduł I, II, III).
 • Stereotypom – Nie! (BBF/453/10/2007/UCP/DKR)
  Projekt badawczy realizowany w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW 2007) i współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji. Charakter uczestnictwa w projekcie – Członkini zespołu badawczego.

Nagrody:

 • Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia w 2018 roku za książkę Malinowska E., Dzwonkowska-Godula K., Garncarek E., Czernecka J., Brzezińska J., 2017, Gender, age, gendered age and attitudes towards appearance and health (chosen aspects), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia w 2013 roku za książkę Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim pod redakcją Pawła Starosty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012.
 • Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia w 2009 roku za książkę Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, 2008, pod redakcją Ewy Malinowskiej, Wydawnictwo „Tercja”, Łódź , 2008.

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych:

 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica – Redaktor prowadząca
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych

  Prowadzenie badań naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: socjologia, praca socjalna, informatyka, ekonometria i analityka danych, a także dla studentów w ramach wymiany Erasmus+.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela