Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Topola
Główny adres email
Michał.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

- 2008 r. tytuł magistra ochrony środowiska w zakresie konserwatorskiej ochrony przyrody, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł pracy: „Morfometryczna analiza porównawcza trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus i łozówki Acrocephalus palustris” (promotor: dr Zbigniew Wojciechowski).

- 2013 r. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, w zakresie biologii (specjalność: biologia ewolucyjna i ekologia behawioralna), Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł pracy: Zmienność cech rozrodu sikory modrej Cyanistes caeruleus w środowisku parkowo-ogrodowym i leśnym (promotor: prof. dr hab. Jerzy Bańbura).

- 2018 r. stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w zakresie biologii (specjalność: biologia ewolucyjna i ekologia behawioralna), Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł osiągnięcia: Wieloletnia zmienność cech lęgów sikory modrej Cyanistes caeruleus i sikory bogatki Parus major na obszarze parkowo-ogrodowym i leśnym.


Publikacje:

https://orcid.org/0000-0002-6471-3080

Osiągnięcia naukowe

Do moich najważniejszych osiągnięć zaliczyłbym trzy napisane i wyreżyserowane filmy fabularne oraz doktorat i habilitację wraz z osiągnięciami publikacyjnymi w zakresie fenologii i funkcjonalnych cech gniazd dziuplaków wtórnych, które bada Zespół Katedry Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej.


Publikacje:

https://orcid.org/0000-0002-6471-3080

Zainteresowania naukowe

Do moich głównych zainteresowań należy kinematografia (nie licząc "kina niemego", ponieważ to bardziej pokraczna pantomima niż kino) oraz nauka (biologia, psychologia, historia (z naciskiem na starożytność oraz historię Cesarstwa Bizantyjskiego), fizyka).

Stanowiska
 • adiunkt, dr hab. Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej

  Stanowisko naukowo-dydaktyczne. Zajmuję się badaniami nad ekologią ewolucyjną dziuplaków wtórnych. Miejsce rezydowania: budynek A Wydziału BiOŚ, Banacha 12/16, pokój nr 16.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela