Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Sosna
Główny adres email
Joanna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku matematyka stosowana na Politechnice Łódzkiej (tytuł magistra, 2009) oraz studia II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (tytuł magistra, 2014).

Ukończyłam także roczne studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (dyplom, 2010).

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania zawodowe:

- Excel,

- narzędzia pakietu Office 365, w szczególności: Bookings i Forms.

Zainteresowania pozazawodowe:

- moja rodzina,

- matematyka,

- rękodzieło.

Stanowiska
 • starszy specjalista Centrum Rozwoju Wydziału

  Narzędzia pakietu Office 365:

  • Tworzenie kalendarzy rezerwacji w Bookings.
  • Obsługa rezerwacji sal: do nagrań i transmisji - C20 oraz pracowni Refinitive - E106.
  • Przygotowywanie przewodników (Witaj na EkSocu) i prezentacji na potrzeby CRW oraz obsługa EkSocowego Helpdesku dla studentów.
  • Wsparcie współpracowników w zakresie obsługi Excel.
  • Opracowywanie formularzy rejestracyjnych on-line na potrzeby CRW i jednostek Wydziału.
  • Obsługa konta pocztowego Centrum Rozwoju Wydziału eksocul@uni.lodz.pl.

  Współpraca ze studenckimi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi:

  • Obsługa folderów kół naukowych i organizacji studenckich w chmurze.
  • Wsparcie techniczne w zakresie obsługi plików związanych z finansami kół i organizacji.
  • Stały kontakt z przedstawicielami SKNów oraz weryfikacja sprawozdawczości.

  Wydarzenia:

  • Współorganizacja wydarzeń wydziałowych (dni chińskie, Diversity Days, dni EkSocu, szkoły letnie, gala absolwentów, inauguracja roku akademickiego i innych).
  • Rezerwacja, na potrzeby CRW, sal i weryfikacja prowadzonych przez wykładowców zajęć pod kątem terminów, liczebności grup itp.
  • Opracowywanie na potrzeby CRW dokumentów (umowy cywilno-prawne, protokoły, formularz zamówień materiałów itp.) oraz występowanie o zgody do Działu Zakupów w związku z organizacją wydarzeń wydziałowych.

  Strona internetowa Wydziału:

  • Przygotowanie, wprowadzanie, aktualizowanie treści na stronie Wydziału: eksoc.uni.lodz.pl (w zakresie zgodnym z kompetencjami wprowadzania treści).
  • Szkolenie pracowników jednostek Wydziału w zakresie uzupełniania treści na stronach internetowych obsługiwanych przez CRW.

  Raporty i opracowania:

  • Wsparcie w przygotowywaniu na potrzeby UŁ, Wydziału i Centrum Rozwoju Wydziału sprawozdań i raportów z zakresu umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem oraz działalności promocyjnej.
  • Opracowanie na potrzeby Centrum Rozwoju Wydziału ankiet ewaluacyjnych i ich analiza.

  Magazyn i materiały promocyjne:

  • Prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych Wydziału i ich inwentaryzacja.
  • Wydawanie i sprzedaż materiałów promocyjnych Wydziału.
  • Składanie zamówień na materiały promocyjne (współpraca z Centrum Promocji UŁ i Działem Zakupów UŁ).

  Współpraca z wydziałowym International Relations Office:

  • Wsparcie procesu obsługi studentów-cudzoziemców przyjeżdzających na Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny w ramach programów mobilnościowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela