Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Zbigniew Maria Brzoza
Główny adres email
Zbigniew.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zbigniew Gruszka, adiunkt w Katedrze Informatologii I Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora uzyskałem w 2012 roku na Unwiersytecie Warszawskim na podstawie pracy Przegląd Biblioteczny jako najstarszy organ naukowy bibliotekarstwa polskiego: monografia czasopisma.

W Katedrze zatrudniony od 2013 roku.

Osiągnięcia naukowe

Najważniejsze publikacje:

 1. What May Library and Information Science Offer to Personal Information Management? / Zbigniew Gruszka // Zagadnienia Informacji Naukowej 2020 nr , s. 40-55
 2. Institutional contexts of LIS education in Poland / Zbigniew Gruszka // Education for Information 2020 vol 36, p. 457–469. DOI: 10.3233/EFI-19029
 3. Finansowanie bibliotek publicznych i zadań związanych z książką i promocją czytelnictwa w budżetach obywatelskich miast wojewódzkich w Polsce w 2017 roku / Zbigniew Gruszka // Zarządzanie Biblioteką 2018 nr 1 (10), s.41-60
 4. Wątki ideologiczne w ofercie wydawniczej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do 1956 roku / Zbigniew Gruszka // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2018 nr 16, s. 139-153. DOI: 10.24917/20811861.16.10
 5. Budżet obywatelski a biblioteka publiczna. Analiza wniosków na przykładzie Łodzi / Zbigniew Gruszka // [w:] Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny / pod red. Jolanty Żochowskiej. Białystok: Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia, 2018, s. 273-286

Laureat Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego (2013).

Zainteresowania naukowe

zarządzanie biblioteką, strategie biblioteczne, regionalistyka, digital literacy.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Informatologii i Bibliologii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela