Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Maria Brzoza
Główny adres email
Marcin.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zajmuję się badaniami m.in. nad:

1) prawem konstytucyjnym Unii Europejskiej

2) rozstrzyganiem sporów przed sądami międzynarodowymi

3) ochroną praw człowieka (w szczególności: ochroną wolności wypowiedzi)

4) porównawczym prawem konstytucyjnym

5) dialogiem sędziowskim i zapewnianiem efektywności prawa międzynarodowego i prawa UE przez organy (w tym sądy) krajowe

6) ochroną danych osobowych

7) prawem azylowym i migracyjnym.


Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej (zajęcia dydaktyczne prowadzę zarówno w UŁ, jak i w innych uczelniach - na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych; prowadzę również szkolenia dla aplikantów adwokackich, notariuszy, radców prawnych i urzędników administracji publicznej), wykonuję również czynnie zawód. W latach 2002-2005 odbyłem aplikację prokuratorską, po której ukończeniu złożyłem egzamin prokuratorski z pierwszym wynikiem w Apelacji łódzkiej. W latach 2006-2012 wykonywałem zawód adwokata. Od 2012 r. wykonuję zawód radcy prawnego. Jestem od kilku kadencji członkiem Komisji Praw Człowieka KRRP. Jestem także dyrektorem Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi (od 2012 r. do - nadal). W 2020 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku i monografii habilitacyjnej pt. "Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe" (Wolters Kluwer, Warszawa, 2019). Prowadzę kancelarię radcowską. W ramach obowiązków zawodowych prowadzę również sprawy pro bono (w tym przed ETPC), współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi programy spraw precedensowych. Jestem również członkiem Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym PAN.

Osiągnięcia naukowe

Jestem autorem lub współautorem albo redaktorem ok. 170 publikacji (stan: marzec 2021 r.), w tym wydawnictw monograficznych, artykułów, glos, komentarzy i podręczników. Regularnie biorę udział w konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących zwłaszcza prawa UE i ochrony praw fundamentalnych.

Zainteresowania naukowe

Zawodowo interesuję się przede wszystkim ochroną praw człowieka i zapewnianiem efektywności prawu międzynarodowemu/prawu UE przez organy krajowe. Mój szczególny obszar zainteresowań to ochrona wolności wypowiedzi, w tym zwłaszcza wypowiedzi artystycznej.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

  1. prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa UE, ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego, porównawczego prawa konstytucyjnego

  2. prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, ćwiczeń, konserwatoriów) w językach polskim i angielskim, w zakresie prawa UE, ochrony praw człowieka, ochrony danych osobowych

  3. wykonywanie obowiązków organizacyjnych (w tym m.in. obowiązków przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UŁ w kadencji 2020-2024).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela