Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Brzoza
Główny adres email
Magdalena.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Pracownia Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych

  - wspieranie pracowników i doktorantów UŁ korzystających z Pracowni w rozwoju naukowym poprzez pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu aparatury POMiSTB oraz w doborze metod badawczych z zakresu cytofizjologii, histologii i obrazowania mikroskopowego;

  - rozpowszechnianie wyników współprowadzonych badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w czasopismach z wykazów Journal Citation Reports;

  - obsługa specjalistycznej aparatury badawczej będącej na wyposażeniu Pracowni;

  - pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem aparatury badawczej oraz przestrzeni Pracowni;

  - wprowadzanie danych do bazy Expertus i przygotowywanie raportów dotyczących publikacji naukowych pracowników POMiSTB;

  - dbanie o konserwację/serwis sprzętu znajdującego się w POMiSTB;

  - prowadzenie ewidencji pracy urządzeń znajdujących się w Pracowni;

  - nadzorowanie jakości wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych oraz odczynników; zgłaszanie zapotrzebowania materiałów; prowadzenie ewidencji odczynników chemicznych;

  - reprezentowanie możliwości badawczych i dokonań naukowych Pracowni w ramach akcji promocyjnych;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela