Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Maria Klon
Główny adres email
Piotr.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

ORCID 0000-0002-0213-805X

Wykształcenie:
2000r.-2005r. - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, jednolite studia magisterskie, Prawo
2005r.-2013r. - Studia Doktorskie WPiA UŁ
2015r. – stopień naukowy doktora prawa uzyskany po obronie na WPiA UŁ

Doświadczenie zawodowe:
6.12.2004r. – 16.08.2008 - referent w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście
od 1.10.2005r. – adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA UŁ
od 1.07.2010r. – pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
od 2015r. - założyciel Stowarzyszenia Cannabis House w Łodzi i członek Rady Naukowej Stowarzyszenia
od 2017r. – lobbysta
od 2017r. - redaktor naczelny Czasopisma Index Scientia Cannabis
od 2017r. - opiekun Studenckiego Koła Kryminalistyków na Wydziale Prawa i Administracji UŁ
od 2018r. – z-ca CEO w spółce Grass Roots Lobbing sp. z o.o. w Łodzi
od 2018r. - założyciel i CEO Archont sp. z o.o. w Łodzi
od października 2018r. do grudnia 2019r. - kancelaria radcy prawnego Marianny Adamczyk w Łodzi- asystent Radcy Prawnego
od 2018r. – założyciel i Prezes Stowarzyszenia kolekcjonerskiego PSKBiPS Kolekcjonerski Ruch Amatorów Broni
K.R.A.B. w Konstantynowie Łódzkim
2018r. - pomysłodawca i współorganizator I Studenckich Zawodów Strzeleckich WPiA UŁ

od listopada 2019r. - kierownik projektu Laboratorium Kryminalistyczego kod. B1911900000235.03

Inne:
1. od 2009r. – członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
2. od 2014r. – członek klubu strzeleckiego „Strzelec” w Łodzi,
3. 2015r. - uzyskanie patentu strzeleckiego,
4. 2017r. - kurs detektywistyczny,
5. pomysłodawca i inicjator założenia Sekcji Strzeleckiej Studenckiego Koła Kryminalistyków,
4. uczestnik i współorganizator wielu warsztatów kryminalistycznych w Wyższej szkole Policji w Szczytnie,
Szkole Policji w Pile i w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie,

5. uczestnik i współorganizator kilku konferencji naukowych, organizator konferencji CannActive.Science - Nauka, Medycyna czy Biznes? (16.01.2021r. WPiA UŁ)

Osiągnięcia naukowe

KSIĄŻKI, KOMENTARZE, ROZDZIAŁY

 1. Broń palna samodziałowa- wybrane aspekty kryminalistyczne i prawne, redaktor, 2018, ISBN 978-83-61034-07-0, Wydawnictwo Poligrafia Kacprzak
 2. Doprawdy litość to zbrodnia: księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, redaktor, 2018, ISBN 978-83-8142-222-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 3. Interdyscyplinarnie o konopiach, redaktor, 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, materiały w druku

ARTYKUŁY

 1. "Model regulowanego dostępu do narkotyków miękkich a problem dopalaczy przyczynek do badań" (współautor z S. Matyjek) [w] "Interdyscyplinarnie o konopiach", 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, materiały w druku
 2. "Legalność koncentratów i izolatów z zawartością kannabidiolu (CBD) – aspekty prawne" (współautor z B. Patora), 2020, Index Scientia Cannabis nr specjalny (ISSN 2544-171X), str. 36-53, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2017/11/IndexScientiaCannabisNrSpecjalny2020.pdf
 3. "Potencjał permisywno-reglamentacyjnego modelu polityki narkotykowej w stosunku do konopi innych niż włókniste w zakresie ograniczania rozmiarów czarnego rynku tych środków - badania własne" (współautor z A. Sobczuk), 2020, Index Scientia Cannabis nr 4 (ISSN 2544-171X), str. 5-25, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2017/11/IndexScientiaCannabisNr4.pdf
 4. "Sprawozdanie z badania: Funkcjonowanie administracyjne instytucji modelu reglamentacyjno-permisywnego przeciwdziałania narkomanii" (współautor z T. Tulejski), 2020, Index Scientia Cannabis nr 4 (ISSN 2544-171X), str. 26-35, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2017/11/IndexScientiaCannabisNr4.pdf
 5. "Wprowadzenie do obrotu produktów farmaceutycznych z konopi na terytorium Polski i UE" (współautor z B. Patora), 2020, Index Scientia Cannabis nr specjalny (ISSN 2544-171X), str. 5-35, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2017/11/IndexScientiaCannabisNrSpecjalny2020.pdf
 6. "Praktyczne problemy związane ze stosowaniem instytucji umorzenia postępowania na podstawie art. 62a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii", 2019, Index Scientia Cannabis nr 3 (ISSN 2544-171X), s. 3-18, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2019/09/Index_Scientia_Cannabis_3.pdf
 7. “Nieinstrumentalne metody weryfikacji stanu odurzenia”, 2019, Index Scientia Cannabis nr 3 (ISSN 2544-171X), s. 19-24, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2019/09/Index_Scientia_Cannabis_3.pdf
 8. "Hipotetyczny, nowy model permisywno-reglamentacyjnej polityki narkotykowej jako propozycja racjonalizacji represji", 2018, Index Scientia Cannabis nr 2 (ISSN 2544-171X), s. 6-33, https://www.cannabishouse.eu/Index_Scientia_Cannabis_2.pdf
 9. "Otwarta platforma badawcza PolNar", 2018, Index Scientia Cannabis nr 2 (ISSN 2544-171X), s. 3-5, https://www.cannabishouse.eu/Index_Scientia_Cannabis_2.pdf
 10. "Pojęcie broni palnej w prawie karnym" (współautor Z. Wardak), Prokuratura i Prawo 2017 (ISSN 1233-2577) nr 10 , s. 85-99, 2017, http://pk.gov.pl/numer-10-2017/numer-10-2017.html#.WeR5ami0OUm
 11. „Wskazania wiedzy jako podstawa niezbędna orzeczniczo" (współautor z Z. Wardak, Z. Bogusz, W. Thiel) [w:] "Dowodzenie w procesach karnych", R. Sztychmiler, J. Kasprzak, J. Krzywkowska, Olsztyn 2014, (ISBN 978-83-62383-47-4), 2014
 12. „Kryminalistyczna problematyka broni akustyczno-pneumatycznej” (współautor z Z. Wardak, Z. Bogusz, W. Thiel) [w:] Co nowego w kryminalistyce-przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, pod red. M. Goca, E. Gruzy i T. Tomaszewskiego (ISBN 978-83-931606-1-7, 433 strony), Warszawa 2011, 2011
 13. „Przygotowanie do przeszukania” (współautor z Z. Wardak, Z. Bogusz, W. Thiel) [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, pod. red. J. Kasprzaka i B. Młodziejowskiego, (ISBN: 978-83-61350-45-3), Olsztyn 2009,, 2009
 14. „Balistyka Kryminalistyczna w II RP- doniesienie z badań” (współautor P. Palka, B. Sygit) [w:] „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” (ISSN 1643-2207) 2007 nr 10, s. 327-338, 2007

GLOSY

 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r., II AKa 111/18, 2020, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/8391
 2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt II KK 47/16, 2017, Studia Prawnoustrojowe nr 36

INNE PUBLIKACJE

 1. Sprawozdanie z Seminarium Naukowego nt "Zagrożenia związane z Euro 2012" (Łódź, 10 grudnia 2010 r.) [w:] „Prokuratura i Prawo” 2011 nr 11, 2011
 2. Sprawozdanie z konferencji naukowej "CannActive.Science - Nauka, Medycyna czy Biznes?", materiały w druku.


Zainteresowania naukowe

Kryminalistyczna i prawna problematyka broni palnej

Od 2015 roku w kręgu zaintersowań znajduje się także problematyka narkomanii. We współpracy z organizacją pozarządową od 2016 roku prowadzone są następujące programy badawcze:

"Polityka Narkotykowa w Polsce i na świecie" - czego efektem jest wystąpienie z prezentacją na konferencji "Marihuana w badaniach naukowych" w dniu 11 lutego 2017r. w Łodzi;

"Otwarta platforma badawcza PolNar"- zaprezentowana w 2018r. w czasopiśmie Index Scientia Cannabis nr 2 i na konferencji CannActive we Wrocławiu dnia 18 stycznia 2019 r.;

"Hipotetyczny, nowy model reglamentacyjno-permisywnej polityki narkotykowej jako propozycja racjonalizacji represji"- czego efektem jest wstępny raport z badania pilotażowego i wstępne założenia modelu opublikowane w 2018 roku w czasopiśmie Index Scientia Cannabis nr 2. Projekt ten, jako badania o charakterze społeczno-polityczno-prawnym w założeniu będzie prowadzony przez 10 lat.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela