Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Helena Brzoza
Główny adres email
Helena.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów

  Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi (przyjmowanie wniosków, obliczanie dochodów, naliczanie stawek stypendialnych, realizacja wypłaty, wydawanie decyzji administracyjnych).

  Koordynacja prac Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Wydziału Nauk o Wychowaniu, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej w zakresie wskazanym powyżej.

  Współpraca z dziekanatami ww. wydziałów w zakresie weryfikacji wypłat stypendialnych i statusu studentów.

  Współtworzenie aktów prawnych dotyczących FŚS obowiązujących w danym roku akademickim.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela