Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Klon
Główny adres email
Katarzyna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik biura Biuro Dziekana

  Do zakresu działań Kierownika Biura należą wszelkie sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem Wydziału w zakresie organizacyjnym, naukowym, programów kształcenia, finansowym nie przekazane do realizacji pozostałym jednostkom organizacyjnym, a w szczególności:

  · Prowadzenie sekretariatu wydziału i Dziekana

  · Sporządzanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem wydziału

  · Zapewnienie obsługi administracyjnej dla działalności organizacyjnej i naukowej wydziału

  · Przekazywanie jednostkom organizacyjnym wydziału informacji związanych z działalnością WSMiP oraz informacji pochodzących z administracji centralnej UŁ

  · Sprawowanie kontroli nad pracami Biura

  · Przydzielanie obowiązków pracownikom Biura

  · Nadzór nad obecnościami pracowników Biura

  · Kontrola prawidłowego i terminowego realizowania zadań Biura

  · Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura

  · Organizacja inauguracji roku akademickiego

  · Zapewnienie współpracy z Radą Społeczną i Stowarzyszeniem Absolwentów

  · Plany urlopowe pracowników Biura

  · Listy obecności

  · Zapewnienie kontaktu pomiędzy Biurem a administracją centralną UŁ oraz innymi jednostkami organizacyjnymi UŁ w zakresie kompetencji Biura

  · Nauczyciele POLON

  · Urlopy naukowe i podobne

  · Ocena okresowa nauczycieli akademickich i pracowników administracji

  · Nagrody, wyróżnienia, konkursy dotyczące pracowników

  · Dodatki motywacyjne pracowników naukowo-dydaktycznych

  · Struktura organizacyjna WSMiP

  · Pozostałe ciała kolegialne WSMiP

  · Wybory

  · Pełnomocnictwa

  · Powołania

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela