Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Topola
Główny adres email
Wojciech.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

dr hab. Wojciech Grabowski, prof. UŁ pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora uzyskał w 2011 roku po obronie rozprawy pt. "Testowanie stacjonarności i analiza kointegracji w modelach zmiennych wielomianowych", natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2020 roku za cykl publikacji pt. "Ekonometryczne metody analizy danych indywidualnych. Zastosowania ekonomiczne i socjologiczne". Jest autorem wielu publikacji naukowych, które ukazały się m.in. w takich czasopismach jak "Research Policy", "Social Indicators Research", "Economic Modelling", "Industry and Innovation" a także autorem i współautorem licznych monografii.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje

Grabowski W., Stawasz-Grabowska E. (2021), "How have the European central bank's monetary policies been affecting financial markets in CEE-3 countries?", Eurasian Economic Review

Grabowski W., Welfe A. (2020), "The tobit cointegrated vector autoregressive model: An application to the currency market", Economic Modelling, Vol. 89, pp. 88-100.

Arendt Ł., Grabowski W., Kukulak-Dolata I. (2020), "County-Level Patterns of Undeclared Work: An Empirical Analysis of a Highly Diversified Region in the European Union", Social Indicators Research, Vol. 149

Grabowski W., Korczak K. (2020), "Complementing data gaps on wages in the Labour Force Survey data set: evidence from Poland", E&M, Economics and Management, Vol. 23(3), pp. 4-22

Grabowski W., Maciejczyk-Bujnowicz I. (2020), "Is there 'too much finance' in central and eastern european countries?", Argumenta Oeconomica, vol. Is there “too much finance” in central and eastern european countries?, vol. 45(2), pp. 5-30


Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe Wojciecha Grabowskiego koncentrują się na zastosowaniach ekonometrycznych metod analizy danych indywidualnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych. Oprócz tego na zainteresowania badawcze Wojciecha Grabowskiego składają się ekonometryczne modele dynamiczne, analiza kointegracyjna oraz analiza danych wysokiej częstotliwości. Metody te stosowane są przede wszystkim w celu analizy sytuacji na rynkach finansowych

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

  pracownik badawczo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela