Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krystyna Klon
Główny adres email
Krystyna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyłam 2-stopniowe studium - Bookkeeping oraz Practical Accounting w DAMELIN Management College w Johannesburgu, RPA.

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń w zakresie zarządzania zespołem wielokulturowym.

Wieloletnie doświadczenie w hotelarstwie - Holiday Inn w Johannesburgu, RPA.

1997-2018 - Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

2018 - nadal - Dziekanat, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki

Osiągnięcia naukowe

Doświadczenia zdobyte w dotychczasowych miejscach pracy, dały mi bardzo mocne podstawy, związane z dobrą wiedzą i orientacją w finansach, zarządzaniem zespołem oraz wysoką jakością obsługi. Możliwość pracy w środowisku wielokulturowym (długoletni pobyt w Republice Południowej Afryki) pozwoliła mi na ukształtowanie dodatkowej cechy, jaką jest elastyczność tj. dostosowanie się do zaistniałych bądź zastanych sytuacji.

Dzięki odbytym szkoleniom poszerzyłam moją wiedzę, która pozwoliła mi na sukcesywne podnoszenie jakości i skuteczności wykonywanych prac.

Zainteresowania naukowe

Podróżowanie, poznawanie kultury krajów azjatyckich i nie tylko...

Stanowiska
 • starszy specjalista Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego

  • obsługa finansowa realizowanych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym projektów naukowo-badawczych, grantów, finansowanych ze środków unijnych, ministerialnych i innych źródeł;
  • dokonywanie wspólnie z kierownikami projektów stałej kontroli i analizy wydatkowania przyznanych środków na realizację projektu, z zastosowaniem obowiązujących przepisów zamówień publicznych; nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych, zgodnie z budżetem projektu;
  • wsparcie pracowników przygotowujących projekt w kontaktach z jednostkami Uniwersytetu Łódzkiego, zaangażowanymi pośrednio lub bezpośrednio w jego realizację;
  • koordynowanie współpracy oraz przepływ informacji ze służbami finansowymi i prawnymi na UŁ;
  • wsparcie pracowników w sporządzeniu kosztorysów w składanych wnioskach o przyznanie środków na realizację projektu;
  • sprawozdawczość do organów nadrzędnych Wydziału i Uniwersytetu Łódzkiego z realizacji projektów na Wydziale.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela