Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Dąb
Główny adres email
Agnieszka.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Teorii Literatury

  Sprawowane funkcje:

  1. zastępca dyrektora Instytutu Kultury Współczesnej ds. dydaktycznych

  2. członek Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo

  3. członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  4. koordynator kierunkowy ds. jakości kształcenia dla kierunku twórcze pisanie

  5. koordynator dydaktyki (pensa pracowników) w Katedrze Teorii Literatury


  Działalność naukowo-dydaktyczna i organizacyjna

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych w Instytucie Kultury Współczesnej Wydziału Filologicznego na kierunkach twórcze pisanie i kulturoznawstwo

  2. prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo

  3. udział w pracach związanych z wdrażaniem i korektą nowych programów studiów w Instytucie Kultury Współczesnej

  4. opieka promotorska nad studentami kierunków I i II stopnia IKW

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela