Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Maria Sosna
Główny adres email
Beata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka pedagogiki i filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. W 2005 r. uzyskała stopień doktora za pracę "Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego", a w 2016 doktora habilitowanego (podstawę stanowiła książka "Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej (na materiale meczów piłki nożnej)"). Członek TMJP i Komisji Słowiańskiej Mediolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

współczesna polszczyzna medialna, język sportu, lingwistyka kulturowa, komizm językowy, glottodydaktyka polonistyczna

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela