Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sława Dąb
Główny adres email
Sława.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Pracownia Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych

  - wspieranie pracowników i doktorantów UŁ korzystających z Pracowni w rozwoju naukowym poprzez pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu aparatury POMiSTB;

  - rozpowszechnianie wyników współprowadzonych badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w czasopismach z wykazów Journal Citation Reports;

  - organizacja pracy i nadzór realizacji zadań w obszarze wykorzystania znajdującej się w Pracowni aparatury badawczej;

  - nadzorowanie konserwacji i naprawy sprzętu;

  - organizacja i pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem aparatury Pracowni;

  - ustalanie zasad współpracy, zakupu materiałów eksploatacyjnych i odczynników;

  - prowadzenie dokumentacji Pracowni, rozliczanie i ewidencjonowanie dokumentów finansowych, tworzenie umów;

  - reprezentowanie Pracowni w ramach akcji promocyjnych;

  - nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w ramach prac prowadzonych w Pracowni, wysyłanie wymaganych raportów rocznych;

  - przygotowywanie i przesyłanie wymaganych zestawień danych dotyczących Pracowni do Dziekanatu;

  - organizacja i realizacja zadań związanych ze sprawami osobowymi pracowników POMiSTB.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela