Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Justyna Maria Brzoza
Główny adres email
Justyna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką kierunku ekonomiczno-społecznego o specjalności gospodarka miejska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W roku 1992 przebywałam na półrocznym stypendium w Uniwersytecie Erasmus w Rotterdamie, w roku 2000 w Uniwersytecie Roskilde w Danii, a w roku 2014 na stażu w Uniwersytecie w Nowosybirsku. Skończyłam studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, gdzie w roku 2000 obroniłam doktorat z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W roku 2015 uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie miastem i regionem. Od 1999 roku pracuję w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem, w której prowadzę zajęcia dydaktyczne i badania związane z problematyką zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Regional Science Association International (RSAI) - członek (od 2004 r.)
 • European Regional Science Association (ERSA) - członek (od 2004 r.)
 • European Regional Science Association (ERSA) - Polska Sekcja
  • Członek (od 2004 r.)
  • §Wiceprezes (2016 - 2019)
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN- członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Metropolitalnych (od 2015)

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zarządzanie miastem i regionem

Zintegrowane zarządzanie rozwojem w obszarach funkcjonalnych

Governance w obszarach metropolitalnych

Kapitał terytorialny

Polityka senioralnaStanowiska
 • profesor uczelni, kierownik podyplomowych studiów zarządzania oświatą Zakład Zarządzania Miastem

  Jako profesor UŁ:

  • prowadzenie badań naukowych
  • realizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w szczególności na kierunkach:
  • Zarządzanie miastem (studia I stopnia)
  • Zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia)
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;


  Jako Kierownik studiów podyplomowych:

  • nadzór nad organizacją studiów
  • dobór kadry
  • opracowanie programu studiów
  • nadzór nad finansami
  • promocja studiów

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela