Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Rafał Brzoza
Główny adres email
Rafał.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

prof. dr hab.

dyscyplina: nauki chemiczne;

miejsce pracy: Uniwersytet Łódzki, Wydz. Chemii, Katedra Chemii Środowiska, ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź - studia - UŁ 1996; dr - UŁ 2001; dr hab. - UŁ 2011; prof. (tyt.) - 2018;

publ.: 105; patenty: 2;

wypromowanych dr: 4;

stanowiska: kierownik Katedry Chemii Środowiska Wydz. Chemii UŁ od 2011; prodziekan ds. Naukowych i Ogól 2016-2020; prodziekan ds. Nauki 2020-2024;

organizacje: czł. PTChem, czł. Zespołu Chromatografii i Technik Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk 2016-2018, 2020-2023;

inne: cytowania wg bazy Scopus: 2009; Indeks Hirscha 27

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

1. J. Piechocka, M. Wieczorek, R. Głowacki, Gas Chromatography – Mass Spectrometry Based Approach For the Determination of Methionine – Related Sulfur Containing Compounds In Human Saliva, Int. J. Mol. Sci. 21, 2020, 9252; doi:10.3390/ijms21239252

2. J. Piechocka, M. Wrońska, R. Głowacki, Chromatographic strategies for the determination of aminothiols in human saliva, Trends Anal. ChemTrAC, 126 (2020) 115866

3. J. Piechocka, M. Wrońska, G. Chwatko, H. Jakubowski, R. Głowacki, Quantification of homocysteine thiolactone in human saliva and urine by gas chromatography-mass spectrometry, J. Chromatogr. B. 1149 (2020) 122155,

4. J. Piechocka, M. Wrońska, I.E. Głowacka, R. Głowacki, 2-(3-Hydroxy-5-phosphonooxymethyl-2-methyl-4-pyridyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic Acid, Novel Metabolite of Pyridoxal 5’-Phosphate and Cysteine Is Present in Human Plasma - Chromatographic Investigations, Int. J. Mol. Sci. 21 (2020) 3548; doi:10.3390/ijms21103548

1. P. Olejarz, G. Chwatko, P. Kubalczyk, K. Purgat, R. Głowacki, K. Borowczyk, Application of high performance liquid chromatography for simultaneous determination of tenofovir and creatinine in human urine and plasma samples, Pharmaceuticals, 13 (2020) 367; doi:10.3390/ph13110367

2. K. Morawska, N. Festinger, G. Chwatko, R. Głowacki, W. Ciesielski, S. Smarzewska, Rapid electroanalytical procedure for sesamol determination in real samples, Food Chem. 309 (2020) 125789

3. K. Borowczyk, P. Olejarz, G. Chwatko, M. Szylberg, R. Głowacki, The simplified method for simultaneous determination of α-lipoic acid and low-molecular-mass thiols in human plasma, Int. J. Mol. Sci. 21 (2020) 1049; doi:10.3390/ijms21031049

4. P. Gątarek, A. Rosiak, K. Borowczyk, R. Głowacki, J. Kałużna-Czaplińska, Higher levels of low molecular weight sulfur compounds and homocysteine thiolactone in the urine of autistic children, Molecules, 2020, 25, 973; doi:10.3390/molecules25040973

5. P. Kubalczyk K. Purgat, P. Olejarz, I. Kośka, R. Głowacki, Determination of homocysteine thiolactone in human urine by capillary zone electrophoresis and single drop microextraction, Anal. Biochem., 596 (2020) 113640

6. R. Głowacki, J. Piechocka, E. Bald, G. Chwatko, Techniki separacyjne w analizie materiału biologicznego na zawartość wybranych związków siarki, Bioanalityka - w nauce i życiu (red. I. Baranowska, B. Buszewski), Wydawnictwo PWN SA, Warszawa 2020

7. R.M. Dyson, H.K. Palliser, N. Wilding, M.A. Kelly, G. Chwatko, R. Głowacki, M.J. Berry, X. Ni, I.M.R Wright, Microvascular circulatory dysregulation driven in part by cystathionine-gamma-lyase: a new paradigm for cardiovascular compromise in the preterm newborn, Microcirculation, (2019) 26: e12507

8. K. Borowczyk, J. Piechocka, R. Głowacki, I. Dhar, Ø. Midtun, G.S. Tell, P.M. Ueland, O. Nygård, H. Jakubowski, Urinary Excretion of Homocysteine Thiolactone and the Risk of Acute Myocardial Infarction in Coronary Artery Disease Patients; the Western Norway B-Vitamin Intervention Trial, J. Int. Med., 285 (2019) 232-244.

9. K. Purgat, K. Borowczyk, R. Zakrzewski, R. Głowacki, P. Kubalczyk, Determination of nikethamide by micellar electrokinetic chromatography, Biomed. Chromatogr. 2019;33:e4571

10. Kamińska, I.E. Głowacka, B. Pasternak, R. Głowacki, G. Chwatko, New method for simultaneous determination of lipoyllysine and α-lipoic acid by high performance liquid chromatography, Bioanalysis, 11 (2019) 1359-1373.

11. G. Chwatko, M. Krawczyk, M. Iciek, A. Kamińska, A. Bilska-Wilkosz, B. Marcykiewicz, R. Głowacki, Determination of lipoic acid in human plasma by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection, Arab. J. Chem., 12 (2019) 4878–4886.

12. K. Borowczyk, P. Olejarz, A. Kamińska, R. Głowacki, G. Chwatko, Application of butylamine as a conjugative reagent to on-column derivatization for the determination of antioxidant amino acids in brain tissue, plasma and urine samples, Int. J. Mol. Sci. 20 (2019) 3340; doi:10.3390/ijms20133340

13. K. Karolczak, P. Kubalczyk, R. Głowacki, R. Pietruszyński, C. Watała, Aldosterone modulates blood homocysteine and cholesterol in coronary artery disease patients – a possible impact on atherothrombosis ?, Physiol. Res., 67 (2018) 197-207.

14. J. Perła-Kajan, K. Borowczyk, R. Głowacki, O. Nygård, H. Jakubowski, Paraoxonase 1 (PON1) genotype and activity affect homocysteine thiolactone levels in humans, FASEB Journal, 32 (2018) 6019-6024.

15. Kamińska, P. Olejarz, K. Borowczyk, R. Głowacki, G. Chwatko, Simultaneous determination of homocysteine, cysteine, glutathione and N-acetylcysteine in brain homogenates by HPLC, J. Sep. Sci., 41 (2018) 3241–3249.

16. M. Wrońska, G. Chwatko, K. Borowczyk, J. Piechocka, P. Kubalczyk, R. Głowacki, Application of GC-MS technique for the determination of homocysteine thiolactone in human urine, J. Chromatogr. B, 1099 (2018) 18–24. P.

Zainteresowania naukowe

1. Analityka próbek biologicznych oraz analiza chemiczna zanieczyszczeń środowiska z wykorzystaniem technik separacyjnych, w tym

 • wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-MS/MS; HPLC-UV-Vis DAD; HPLC-FLD; HPLC-LSD),
 • chromatografii gazowej (GC-MS)
 • kapilarnej elektroforezy (CE-UV-Vis DAD)

2. Chemia i biochemia aminokwasów tiolowych, tiolaktonu homocysteiny oraz ich metabolitów.

3. Opracowanie metod analitycznych umożliwiających oznaczanie wybranych związków biologicznie ważnych w skomplikowanych matrycach.

4. Przygotowanie próbki biologicznej do analizy; derywatyzacja chemiczna.

5. Badanie możliwości zwiększania czułości w kapilarnej elektroforezie z wykorzystaniem zatężania analitów w kapilarze.

Stanowiska
 • profesor Katedra Chemii Środowiska

  1. Prowadzenie badań naukowych

  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych

  3. Aplikowanie o środki na badania

  4. Opieka merytoryczna nad doktorantami

  5. Prace związane z kierowaniem Katedrą Chemii Środowiska

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela