Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Sosna
Główny adres email
Agnieszka.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Posiadane stopnie naukowe

2020- doktor habilitowany, stopień nadany uchwałą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii.

2004 – doktor filozofii, stopień nadany przez Radę Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy Świadomość ikonograficzna a nowoczesna praktyka artystyczna i refleksja nad sztuką

1998 –magister historii sztuki, dyplom uzyskany na WydzialeFilozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

1995- magister historii, dyplom uzyskany na WydzialeFilozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych.

2013 do dziś – adiunkt, Katedra Etyki Uniwersytetu Łódzkiego

1996 – asystent (od 2004 – adiunkt), Katedra Estetyki Uniwersytetu Łódzkiego

Osiągnięcia naukowe

Specjalistka w zakresie estetyki z ponad dwudziestopięcioletnim stażem w pracy dydaktycznej ze studentami. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu estetyki i teorii sztuki, autorka książki Graffiti i street art. Słowo, obraz, działanie” oraz współautorka książki Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011-2013/Experience of Art in Urban Space. Urban Forms Gallery 2011-2013, która jest raportem z badań jakościowych prowadzonych dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz pracy naukowo-badawczej opracowała i prowadziła warsztaty dla dzieci, młodzieżyw ramach projektu „MURA LOVE GRY” sfinansowanemu ze środków Fundacji Orange, oraz prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz osób 60+ w grancie „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/włączeni” realizowanego w ramach konkursu NCBR .

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze: estetyka środowiskowa, bezpośrednie przeżycie estetyczne w przestrzeni miejskiej, DIY urbanism, sztuka w przestrzeni publicznej, relacje pomiędzy sztuką współczesną a sztuką dawną oraz estetyczne interpretacje antyku we współczesności.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Zajęcia z historii estetyki, teorii sztuki, metodologii historii sztuki, sztuki w przesztrzeni publicznej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela