Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Klon
Główny adres email
Beata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskany w 2009 r. na podstawie rozprawy Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

Obecnie kieruję Katedrą Finansów Publicznych na Uniwersytecie Łodzkim.

Osiągnięcia naukowe

Najnowsze publikacje:

Decentralizacja fiskalna jako ograniczenie zjawiska Lewiatana, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022

The Polish Deal’s changes to the tax system versus the compatibility of fiscal policy goals, Optimum. Economic Studies 2022 nr 2 (108), współautorka I. Witczak

A Comparative Approach to Fiscal Illusions: A Synthesis of the Conclusions From a Polish Study in Relation to New Ideas and Empirical Research in Selected Countries, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, vol. 24 (2) 2021, Wydawnictwo UŁ

The Flypaper Effect and Desirable Legislative Changes To Local Government Financing Systems, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government, Maribor, Volume 19, Issue 3, July 2021 (współautorstwo A. Majdzińska, A. Żółtaszek)

Interdisciplinary Interplay Between Government Programs, Politics and Demography as Exemplified by the Polish Family 500+Programe: Assumptions and First Experiences, Optimum. Economic Studies 2021 nr 4 (106)

Wybrane problemy strukturalne i instytucjonalne finansów publicznych w warunkach kryzysu wywołanego COVID-19: refleksje nad ewolucją paradygmatu, w: Finanse Publiczne, M. Zioło (red.), PAN, Warszawa 2021.

Znaczenie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej dla rozwoju idei powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne Tom 119, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2021 (współautorstwo P. Marciniak)

A Local Government Revenue System Under Macroeconomic Pressure – the Case of Poland, Prague Economic Papers 2020 Vol. 29, Issue 1, University of Economics, Prague 2020 (współautorstwo K. Walerysiak-Grzechowska)

Determinants of Local Government Deficit and Debt: Evidence from Polish Municipalities, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, Volume 17, No 4/2019, Institute for Local Self-Government, Maribor (J. Działo, B. Guziejewska, A. Majdzińska, A. Żółtaszek)

Administrative Capacity as a Constraint to Fiscal Decentralization. The Case of Romania and Poland, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe Vol. 23, No 1/2020 (współautorstwo D. G. Alexandru)

Nierówności fiskalne w samorządzie terytorialnym. Przyczyny, mechanizmy i instrumenty wyrównywania, (L. Patrzałek, M. Poniatowicz, B. Guziejewska, S. Kańduła), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2019.

The model of municipal education expenditures in Poland. Policy, budget and demography, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, Volume 13 Issue 3, September 2018, (współautorstwo A. Majdzińska)

Normative versus positive approach to fiscal decentralisation and the measures of decentralisation. An analysis based on the example of selected countries of Central and Eastern Europe, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, vol. 21, no. 1/2018

Fiscal Illusions in Local Self-Government Finance. Complementarity of Qualitative and Quantitative Methods”, Journal of US-China Public Administration, July 2016, vol. 13, no. 7 (serial number 129), David Publishing Company, New York

Rodzaje i zakres iluzji fiskalnych wśród polskich radnych w świetle wyników badań jakościowych”, Samorząd Terytorialny nr 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Zainteresowania naukowe

finanse publiczne, finanse samorządu terytorialnego

decentralizacja fiskalna i iluzje fiskalne

podatki lokalne i systemy subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego

wpływ globalizacji na finanse publiczne i społeczności lokalne

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Finansów Publicznych

  działalność dydaktyczna, prowadzenie wykładów oraz seminariów licencjackich i magisterskich

  działalność naukowa, prowadzenie badań naukowych i działalność publikacyjna

  kierowanie działalnością dydaktyczną i naukową pracowników katedry, nadzór nad rozwojem naukowym pracowników i ich motywowanie

  praca w komisjach, przede wszystkim w Komisji ds. stopni i tytułów naukowych na UŁ.

  praca w redakcjach czasopism, wykonywanie recenzji prac naukowych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela