Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Klon
Główny adres email
Agnieszka.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka socjologii. W latach 1988-2016 zatrudniona w Katedrze Socjologii Ogólnej, następnie w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, zajmowała się badaniami biograficznymi, problemami "zaniedbanego" dzieciństwa i analizami funkcjonowania instytucji pomocowych. Od roku 2016 w Katedrze Socjologii Kultury kontynuuje swoje zainteresowania problematyką marginalizacji społecznej, zawodów pomocowych i innowacji społecznych w wymiarze biograficznym. Autorka książek: Mężczyźni z enklaw biedy. Analiza pełnionych ról społecznych (2004), „Wychowało nas państwo”. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (2014), Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna (2016), współautorka i współredaktorka kilku monografii, autorka i współautorka wielu tekstów tematycznych w czasopismach i opracowaniach zbiorowych. W Redakcji Przeglądu Socjologicznego oraz Radzie Naukowej Trzeciego Sektora.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zawodowo: socjologia biograficzna, bieda i wykluczenie społeczne, instytucje pomocowe, helping professions i innowacje społeczne, zwłaszcza obszar child care - wszystko to w wymiarze biograficznym oraz niekiedy genderowym. Moje zainteresowania psychologią praktyczną i helping professions odzwierciedlają ukończona w latach 1990. szkoła trenerska oraz certyfikaty z zakresu psychoprofilaktyki i socjoterapii (1997) oraz profilaktyki uzależnień (1994).

Społeczeństwo obywatelskie jest dla mnie olbrzymią wartością, co przejawia się w uczestnictwie w organizacjach pozarządowych, zarówno tych o charakterze profesjonalnym, takich jak Polskie Towarzystwo Socjologiczne, czy European Sociological Association), jak i w tych o charakterze pozazawodowym. Jestem członkinią Zarządu NYATRI – Fundacji Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Związku Wyznaniowego Ligmincha Polska.


Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Socjologii Kultury

  Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich rezultatów, prowadzenie zajęć dydaktycznych, promotorstwo prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni,współpraca z otoczeniem uczelni.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela