Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dariusz Maria Brzoza
Główny adres email
Dariusz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem pracownikiem UŁ od roku 1987, kiedy po ukończeniu studiów Filologii Klasycznej na UŁ otrzymałem propozycję pracy w Studium Języków Obcych, w którym pracuję do dnia dzisiejszego. Uczę języka łacińskiego, który był moją pasją jeszcze w szkole średniej. Współpracuję z Katedrą Historii Filozofii UŁ, kierowaną przez Panią prof. dr hab. Elżbietę Jung. Współpraca z prof. Jung oraz zatrudnionymi w jej katedrze dr hab. R. Podkońskim i dr J. Papiernik pozwala mi na ciągłe podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie umiejętności, którymi mogę podzielić się ze swoimi studentami, np. czytanie starodruków i rękopisów. Od wielu lat jestem członkiem Okręgowego Komitetu Olimpiady Języka Łacińskiego. Jestem współautorem podręcznika do języka łacińskiego oraz przekładów i wydań tekstów filozoficznych.

Wielokrotnie miałem zaszczyt być wybrany przez społeczność akademicką w skład Kolegium Elektorów UŁ, a w kadencji 2020-24 pełnię zaszczytną funkcję senatora UŁ. Jestem również Kierownikiem Zespołu Lektorów Języków Nowożytnych i Języka Łacińskiego.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Oprócz łaciny, która jak napisałem, była moim konikiem od wczesnych lat moim hobby był sport - sport kynologiczny. Jestem opiekunem jamnika, który uczy mnie pokory i spokoju. Interesują mnie również zabytki i historia - nie tylko antyczna. Dlatego lubię podróże.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Zespół Lektorów Języków Nowożytnych i Języka Łacińskiego

  Starszy wykładowca języka łacińskiego zatrudniony w Zespole Języków Nowożytnych i Języka Łacińskiego. Do moich obowiązków należy prowadzenie obowiązkowych zajęć z języka łacińskiego (lektoraty i konwersatoria) oraz z Kultury antycznej i języka łacińskiego (konwersatorium). Zajęcia prowadzę na dwóch wydziałach: Wydziale Filozoficzno-Historycznym oraz Wydziel Prawa i Administracji. Pełnię także funkcję kierownika Zespołu Lektorów Języków Nowożytnych i Języka Łacińskiego w SJO.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela