Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mieczysław Maria Topola
Główny adres email
Mieczysław.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Romanista. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego od 1980 roku. Rozwój kariery naukowej: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romanskiego (UAM Poznań 1988); doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego (UAM Poznań 1995); tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (Prezydent RP 2005). Specjalista w zakresie językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki. Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z analizą podsystemów języka francuskiego oraz ich przyswajania w warunkach edukacyjnych. Szczególne miejsce w badaniach naukowych zajmują współczesna fonetyka i ortografia języka francuskiego. Przedmiotem badań są również skrócone formy leksykalne występujące we współczesnej francuszczyznie mówionej i pisanej, w komunikacji realnej i wirtualnej. Bogaty i różnorodny dorobek naukowy, ponad sto publikacji, w tym: monografie, skrypty, słowniki, poradniki metodyczne, podręczniki szkolne oraz inne materiały do nauczania języka francuskiego jako obcego.

Ekspert PKA.

Rzeczoznawca MEN kwalifikujący podręczniki i materiały dydaktyczne do użytku szkolnego.

Osiągnięcia naukowe

Promotor w sześciu przewodach doktorskich.

Autor dwóch programów naukowo-dydaktycznych nagrodzonych Europejskim Certyfikatem Kształcenia European Label przyznawanym przez Ministra Edukacji Narodowej, Komisję Europejską i FRSE (2003, 2016).

Wielokrotny laureat nagród Rektora UŁ za działalność naukową, dydaktyczną i wychowawczą.

Złota Odznaka przyznana przez Rektora i Senat UŁ (2000)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004)

Medal srebrny za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP (2008)

Medal w służbie społeczeństwu i nauce przyznany przez Władze UŁ.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe, patrz wyżej.

Inne zainteresowania zawodowe dotyczą kultury państw francuskiego obszaru językowego. Aktywny propagator kultury francuskiej w Polsce. Organizator wykładów, prelekcji, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innych projektów dydaktyczno-artystycznych. Pomyslodawca i organizator wydarzenia Francuski w świecie i na uniwersytecie, które odbywały się na UŁ. Współorganizator Dni Francji i Dni Frankofonii w Łodzi. Znawca życia i twórczości Edith Piaf. Autor dwóch książek : Voici Edith Piaf - Odsłony z życia Edith Giovanny Gassion (2010), Moja Piaf (2021).

Stanowiska
 • profesor Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

  Prowadzenie badań i zajęć dydaktycznych z zakresu językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela