Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Przemysław Topola
Główny adres email
Przemysław.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Dyrektor Centrum Centrum Współpracy z Otoczeniem

  • budowanie i utrzymywanie silnych relacji Uniwersytetu Łódzkiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • współpraca z pracodawcami i przedstawicielami rynku pracy,
  • wspieranie studentów i doktorantów w rozpoczynaniu kariery zawodowej (Biuro Karier UŁ),
  • budowanie i wzmacnianie relacji z absolwentami uczelni (Klub Absolwenta UŁ, Program Absolwent VIP),
  • realizacja projektów finansowanych ze środków UE (m.in. Absolwent IT, STUDENTS' POWER),
  • włączanie biznesu w realizację procesu dydaktycznego,
  • rozwój przedsiębiorczości akademickiej,
  • współpraca z dużymi firmami, partnerami zewnętrznymi i MŚP z kluczowych sektorów w celu budowania partnerstw biznesowych na poziomie instytucjonalnym (m.in. KGHM, PwC, Nordea, Rossmann, Philips, Santander Universidades, Fujitsu).


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela