Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Maria Klon
Główny adres email
Ewa.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Przebieg kariery naukowej

2012 - do dziś Adiunkt w Katedrze Cytobiochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
2012 Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
2007 - 2012 Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
2002 - 2007 Jednolite stacjonarne studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność biochemia, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet ŁódzkiOsiągnięcia naukowe

Projekty badawcze

2018/2019 - kierownik, Potencjalna rola EZH2 jako koaktywatora receptora androgenowego w regulacji ekspresji genów związanych z proliferacją i przejściem epitelialno-mezenchymalnym w potrójnie negatywnych rakach piersi, Projekt finansowany przez NCN, MINIATURA 2, 2018/02/X/NZ5/01332

2015 - 2018 wykonawca, "Ekspresja genów aromatazy i receptorów estrogenowych w tkankach jądra u mężczyzn z prawidłową i uszkodzoną spermatogenezą", kierownik: prof. dr hab. K. Kula, Projekt finansowany przez NCN, OPUS7, 2014/13/B/NZ4/01198

2013 - 2015 wykonawca, Wpływ O-GlcNAc transferazy na regulowaną przez kompleksy Polycomb represję genów związanych z różnicowaniem komórek raka piersi", kierownik: dr hab. A. Krześlak, Projekt finansowany ze środków NCN, OPUS4, 2012/07/B/NZ3/00234
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą zmian genetycznych i epigenetycznych w komórkach nowotworowych, podłoża molekularnego apiterapii oraz wypływu substancji egzogennych na sygnalizację zależną od receptorów hormonów steroidowych

W czasie wolnym od badań naukowych i zajęć dydaktycznych pomagam w rodzinnej pasiece, podróżuję, wędruję po górach lub czytam książki (głównie literaturę faktu lub fantasy). Swój wolny czas poświęcam także osobom niepełnosprawnym w ramach wolontariatu.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Cytobiochemii

  1. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów: Biologia (I i II stopnia), Mikrobiologia (I stopnia), Biotechnologia (II stopnia), Biologia kryminalistyczna (I stopnia)

  2. Odpowiadam za organizację zajęć dydaktycznych w Katedrze Cytobiochemii (Wydział BiOŚ)

  3. Prowadzę badania naukowe dotyczące genetycznych i epigenetycznych zmian zachodzących w czasie procesu nowotworzenia

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela