Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Maria Brzoza
Główny adres email
Monika.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Zarządzania UŁ w 2003 r. W trakcie studiów byłam stypendystką Programu Erasmus w ramach którego w latach 2002 – 2003 studiowałam na Uniwersytecie Mannheim. W latach 2003 – 2004 odbyłam staż w Bundestagu w ramach programu Międzynarodowej Praktyki Parlamentarnej. W 2004 r rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ. Byłam stypendystką programu Marie Curie Actions - Transfer of Knowledge w ramach którego w 2008r. odbyłam półroczny staż w Kingston University w Londynie. W roku 2009 rozpoczęłam pracę w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania UŁ na stanowisku asystenta. Pracę doktorską pt. „Benchmarking regionalny, jako instrument zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu” obroniłam w 2013r. Od 2013r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania UŁ. Jesemt ekspertem ds. benchmarkingu i prowadzę prace badawcze z zakresu zarządzania publicznego, w szczególności instrumentarium zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu oraz zarządzania innowacjami. Specjalizuję się również w instrumentach wsparcia dla MŚP. Jestem autorką ponad 20 publikacji oraz kilkunastu projektów finansowanych z budżetu UE zarówno dla MŚP, jak i jednostek samorządu terytrialnego.

Osiągnięcia naukowe

Od 2018r. koordynator dwóch projektów, w których Instytucją Pośredniczącą jest NCBiR.

Więcej o moich osiągnięciach na ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9084-0086.


Zainteresowania naukowe

1. Projekty B+R dla MŚP.

2. Językoznawstwo.

3. Ogrodnictwo.


Stanowiska
 • adiunkt Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

  • prace naukowo-badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • prace organizacyjne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela