Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Maria Topola
Główny adres email
Małgorzata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik działu administracyjnego Dział Administracyjny Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

  1.Nadzór nad technicznym funkcjonowanie Wydziału

  2.Nadzór nad podległymi pracownikami Działu

  Kluczowe obowiązki Kierownika

  1. kierowanie i koordynacja pracy pracowników administracji i obsługi
  2. kontrola przestrzegania przez pracowników regulaminu pracy, wewnętrznych aktów prawnych oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym bhp i ppoż.
  3. kontrola nad właściwym i terminowym załatwianiem spraw
  4. wnioskowanie o nagrody, premie i kary dla podległych pracowników
  5. prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów wypoczynkowych
  6. czuwanie nad prawidłowym obiegiem korespondencji
  7. pisanie korespondencji, wprowadzanie dokumentów do systemów EOD i PP
  8. wystawianie dokumentów w systemie ERP oraz PP
  9. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z likwidacją, inwentaryzacją i zmianą miejsca użytkowania środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
  10. określanie potrzeb Wydziału w zakresie remontów oraz konserwacji
  11. nadzór nad wykonawcami i firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Wydziału
  12. zapewnienie utrzymania czystości, estetyki oraz właściwych warunków sanitarnych na Wydziale
  13. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem ochrony obiektów i majątku Wydziału
  14. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela