Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Maria Brzoza
Główny adres email
Paweł.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent historii (1999), asystent (od 2000), adiunkt (od 2008), uczeń profesora Waldemara Cerana.

Koordynator Wydziału Filozoficzno-Historycznego ds. e-learningu (od 2018); członek Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (od 2012); członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (od 2020).

zastępca dyrektora Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej (Ceraneum) (od 2020)

Sekretarz redakcji "Byzantina Lodziensia" (od 2016); sekretarz redakcji "Studia Ceranea" (od 2017).Osiągnięcia naukowe

Nagrody Rektora UŁ: indywidualna III stopnia (2010); zespołowa I stopnia (2013); zespołowa II stopnia (2015); zespołowa II stopnia (2016)

Zainteresowania naukowe

Zajmuję się historią starożytnej Syrii, dziejami Antiochii nad Orontesem, funkcjonowaniem administracji cesarskiej w prowincjach.

Stanowiska
 • Adiunkt Katedra Historii Bizancjum

  Pracuję w Instytucie Historii UŁ. Prowadzę kursy z dziejów starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela