Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Brzoza
Główny adres email
Joanna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Finansów i Rachunkowości MSP

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Praca naukowa:

  prowadzenie badań naukowych z zakresu funkcjonowania MŚP (przedsiębiorczości, finansowania, opodatkowania), mikrofinansów, instytucji finansowych, sprawozdawczości i analizy finansowej

  Praca dydaktyczna:

  1. kształcenie studentów poprzez przygotowanie i prowadzenie zajęć z następujących przedmiotów: "MSP w teorii i praktyce", "Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej", "Accounting and Finances of Enterprises"
  2. opieka promotorska dotycząca przygotowania przez studentów prac licencjackich oraz magisterskich,
  3. recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy,
  4. pełnienie funkcji opiekuna modułu specjalnościowego "Finanse i rachunkowość MSP" na studiach magisterskich (kierunek: Finanse i rachunkowość)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela