Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Justyna Klon
Główny adres email
Justyna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik dziekanatu Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

  1. Wykonywanie w sposób efektywny i wydajny wszelkich prac organizacyjnych i koordynacyjnych związanych z funkcjonowaniem dziekanatu,

  2. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej spraw osobowych nauczycieli akademickich oraz pracowników dziekanatu,

  3. Awanse naukowe pracowników – nadzór nad przepisami i dokumentacją w tym zakresie,

  4. Monitoring aktów prawnych; niezbędne aktualizacje wewnętrznych aktów prawnych,

  5. Obsługa systemów informatycznych obowiązujących na Uczelni,

  6. Nadzór i przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Rady Wydziału,

  7. Monitoring spraw finansowych Wydziału.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela