Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Sosna
Główny adres email
Joanna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia germanistyczne na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie w Augsburgu, Giessen oraz Sheffield zakończone 1995; studia doktoranckie przy UŁ; roczne stypendium doktoranckie DAAD na Uniwersytecie w Giessen; stypendium postdoc na Uniwersytecie w Münster.

2000: tytuł doktora nauk humanistycznych dla specjalności literatura w oparciu o monografię Ästhetik des Dramenwerks von Rainer Werner Fassbinder (Peter Lang: Frankfurt a. M. 2002);

2014: tytuł doktora habilitowanego na podstawie kolokwium oraz rozprawy „Ernst ist das Leben, heiter die Kunst”. Das Humor-Konzept im Dramenwerk Frank Wedekinds (Peter Lang: Frankfurt a. M. 2013).

Od r. 2000 zatrudnienie w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii na stanowisku adiunkta, od 2014r. w Zakładzie Literatury Niemieckojęzycznej w Instytucie Filologii Germańskiej.
Osiągnięcia naukowe

Jako swoje osiągnięcie postrzegam możliwość pracy i kontaktu z ludźmi - współpracownikami i studentami, oraz łączenia w ramach obowiązków zawodowych różnych zainteresowań. Cenię sobie także decyzyjność w kwestii aktualnego przedmiotu mojej pracy.

Zainteresowania naukowe

Literatura XX i XXI wieku, w szczególności dramat współczesny i najnowszy, proza oraz esej; aspekty komparatystyczne i interdyscyplinarne: wpływy innych sztuk (muzyki i sztuk plastycznych) na literaturę i wynikające z tego jej walory formalne; zagadnienie humoru w literaturze i historia komedii; geopoetyka; kategoria pokolenia w badaniach literackich; dziedzictwo kulturowe i jego związki z tożsamością.

Jestem trenerką i terapeutką w nurcie Gestalt, absolwentką Szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie. W ramach UŁ prowadzę warsztaty tematyczne oraz interpersonalne dla studentów.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Literatury Niemieckojęzycznej

  W zakres obejmowanego stanowiska pracy wchodzą obowiązki naukowo-badawcze, dydaktyczne oraz organizacyjne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela