Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Brzoza
Główny adres email
Tomasz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Tomasz Ferenc (1973), pracownik Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji UŁ. Obszar zainteresowań: antropologia i socjologia wizualna, procesy migracyjne oraz kultura pogranicza, biograficznie zorientowana socjologia sztuki. Ostatnie publikacje: T. Ferenc, K. Jóźwiak, A. Różycki. 2020. Zapisy pamięci. Historie Zofii Rydet, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, T. Ferenc, M. Domański. 2019. Borderlands. Tensions on the External Borders of the European Union, Wydawnictwo ASP w Łodzi.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Profesor uczelni Katedra Socjologii Sztuki

  Zakres moich obowiązków obejmuje trzy podstawowe aktywności: prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, wykłady, seminaria magisterskie), pracę naukową (badania, pisanie i publikowanie tekstów naukowych ale także popularyzacyjnych, udział w projektach i grantach badawczych), pracę organizacyjną na rzecz Uniwersytetu, Wydziału oraz Katedry (np. kierowanie Katedrą Socjologii Sztuki i Edukacji, uczestnictwo w pracach Rady Szkoły Doktorskiej, uczestniczenie w obradach Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela