Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sylwia Maria Dąb
Główny adres email
Sylwia.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

1997 - magister biologii, Wydział Biologii I nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki

2003 - doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, Uniwersytet Łódzki

2016 habilitacja (Uniwersytet Łódzki) w dyscyplinie nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii


Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (zespół ds. Biologii Gleby); Członek Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (od 2013r.; w latach 2016-2020 pełniona funkcja - Zastępca Prezesa); Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (w latach 2004-2008 pełniona funkcja - vice-przewodnicząca Oddziału Łódzkiego), członek International Biodeterioration and Biodegradation Society (IBBS) (2014-2015), członek International Organisation for Biological and Integrated Control (IOBC-WPRS) (w latach 2019-2020).

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują możliwości wykorzystania grzybów mikroskopowych w procesach biotechnologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich zdolności do degradacji substancji toksycznych. W ostatnich latach skoncentrowałam się na badaniu potencjału degradacyjnego grzybów entomopatogennych z rodzaju Metarhizium a także na możliwościach ich niekonwencjonalnego zastosowania w biotechnologii. Interesuję się także metabolitami wtórnymi grzybów entomopatogennych i wpływem substancji toksycznych na ich wytwarzanie. Moją wieloletnią pasją jest mikroskopia konfokalna i możliwości jej stosowania w badaniach biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem grzybów mikroskopowych i bakterii.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

  1) prowadzenie badań naukowych,

  2) prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach Biotechnologia, Mikrobiologia, Ekomiasto,

  3) organizacja pracy Wydziałowej Komisji Dydaktycznej ds. kierunku Biotechnologia (pełniona funkcja - przewodniczący),

  4) wprowadzanie danych Katedry do bazy Expertus

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela