Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Dąb
Główny adres email
Piotr.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracę na UŁ zacząłem w 1980 r. Obecnie jestem profesorem zwyczajnym w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Wydziału BiOŚ. Zajmuję się głównie kształceniem studentów kierunku ochrona środowiska, choć prowadzę także wykłady z ekologii na innych wydziałach UŁ. W latach 2002-2008 pełniłem funkcję prodziekana na Wydziale BiOŚ, a w latach 2008-2016 byłem dyrektorem Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska. W trakcie swojej pracy na UŁ brałem udział w 19 projektach badawczych, z których ostatni (2016-2020), to finansowany prze UE projekt AMBER: Adaptive Management of Barriers in European Rivers. Byłem promotorem 3 przewodów doktorskich; kierowałem ponad 30 pracami magisterskimi i ponad 20 pracami licencjackimi. Wykonywałem recenzje w trzech postępowaniach o nadanie tytułu profesora, w czterech przewodach habilitacyjnych oraz siedmiu przewodach doktorskich w kraju i dwóch za granicą. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Osiągnięcia naukowe

W trakcie 40 lat pracy na UŁ uzyskałem 4 nagrody naukowe Rektora UŁ, 3 nagrody Rektora za pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz nagrodę Rektora za osiągnięcia organizacyjne. Byłem także laureatem zespołowej nagrody naukowej Ministra Edukacji Narodowej. Zostałem także uhonorowany Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe

Moja specjalność naukowa to ekologia ekosystemów słodkowodnych, a w szczególności ekologia ryb. Zajmuję się wykorzystaniem wiedzy o interakcjach biologicznych w zbiornikach zaporowych i rzekach do poprawy jakości ich wód (biomanipulacja), a także wpływem czynników środowiskowych na długoterminowe zmiany w zespołach ryb. Moje zainteresowania pozanaukowe to dobra książka, turystyka górska, jazda na nartach oraz bieganie długodystansowe.

Stanowiska
 • profesor Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Pracownik naukowo-dydaktyczny; dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne, specjalność: ekologia ekosystemów słodkowodnych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela