Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Zofia Maria Klon
Główny adres email
Zofia.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk ekonomicznych, zatrudniona na stanowisku adiunkta od 2011 r. w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka istotnych artykułów naukowych poruszających aktualne problemy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce. Brała aktywny udział w licznych krajowych konferencjach naukowych. Posiada dużą znajomość praktyki samorządowej.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowo-badawcze: problematyka funkcjonowania samorządu terytorialnego, zarządzanie zasobami komunalnymi, administracja publiczna, finanse samorządowe oraz zamówienia publiczne.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego

  Zakres czynności na zajmowanym stanowisku pracy obejmuje obowiązki dydaktyczne, naukowe i organizacyjne, w tym m.in.:

  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

  2. Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych.

  3. Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  4. Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i w pracach rozwojowych.

  5.Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela