Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Radosław Maria Dąb
Główny adres email
Radosław.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Inicjator wielu działań zmierzających do wykorzystania potencjału środowiska naukowego we współpracy z przedsiębiorstwami zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w instytucjach europejskich, gdzie był m.in. urzędnikiem w Parlamencie Europejskim. W swej długoletniej karierze zawodowej kierował oraz brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w tym m.in. finansowanych w ramach Horyzont 2020, grantów norweskich oraz NCBiR. Autor szeregu publikacji w zakresie m.in.: przemysłu tekstylnego i odzieżowego, gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważonego rozwoju turystyki oraz integracji europejskiej. Ekspert w zakresie komercjalizacji wiedzy, absorpcji funduszy europejskich oraz specjalizacji regionalnych.

Prowadzone przedmioty

ekonomia; mikroekonomia; makroekonomia; ekonomia międzynarodowa; gospodarka o obiegu zamkniętym; współczesne problemy integracji europejskiej; ekonomia integracji europejskiej; contemporary economical problems of European Union; services in the World Economy;

Udział w wybranych projektach badawczych:

 1. Horyzont 2020 Program Ramowy UE 2014 – 2020; nr umowy z KE 741769;
 2. „Thinking Smart: Toolkit for the engagement of HEI in regional growth” Project nr. 562163-EPP-1-2015;
 3. PRACTIS (Privacy – Appraising Challenges to Technologies and Ethics)”, SIS-2009-1.1.2.1;
 4. „PATS (Privacy Awareness Through Branding of Security Organisations)”, SIS-2008-1.2.2.1;
 5. Projekt „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim”; numer projektu FSS/2014/HEI/W/0124/U/0014;
 6. Kierownik oraz członek Komitetu Sterującego w projekcie nr DOB-BIO6/19/98/2014 „Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe”
 7. Wydziałowy koordynator dla kierunku Ekonomia Ekobiznes w ramach projektu finansowanego z Programu Norweskiego „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy” 2014-2016
 8. Udział w projekcie „Łódzki Explorer B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych| i przedsiębiorstw województwa łódzkiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej 2015 r.,
 9. Stypendium naukowe J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016
 10. Projekt Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców społeczno humanistycznych – Akronim D-RIM SH – 2013-2015
 11. „Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”, POKL 08.02.01-10-005/10-00;

Kursy i szkolenia:

 • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 – Międzynarodowy Certyfikat IQ NET Academy – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 2019
 • Certyfikowany Menedżer Innowacji – Politechnika Warszawska. 2019
 • Wyższy Kurs Obronny – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Sztuki Wojennej. 2018
 • Szkolenie z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych – Ministerstwo Rozwoju RP. 2017
 • Ukończenie szkolenia dydaktycznego w zakresie kształcenia na odległość (e-learning). 2016
 • Ukończenie cyklu szkoleń z zakresu identyfikacji pomysłów biznesowych i komercjalizacji wiedzy 2011 – 2013

Inne:

 1. Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 2. Członek Kolegium Doradców – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 3. Członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 4. Członek Rady Instytutu Sieci – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ"
 5. Członek Rady Naukowej Instytutu Sieci – Instytut Przemysłu Skórzanego
 6. Członek Rady Naukowej Instytutu Sportu – PIB
 7. Członek Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Komisja ds. międzynarodowej polityki handlowej; polimerów; zrównoważonego rozwoju; ekologii;
 8. Członek Polsko – Bałkańskiej Izby Handlowej
 9. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 10. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chitynowego
 11. Fibres & Textiles In Eastern Europe, Członek komitetu redakcyjnego – rady programowej
 12. Autex Research Journal, Członek komitetu redakcyjnego
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:
ekonomia międzynarodowa; integracja europejska; specjalizacje regionalne; rynek tekstylno – odzieżowy; zrównoważony rozwój turystyki; gospodarka cyrkularna; Bałkany Zachodnie; innowacje;

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

  1. Prowadzenie prac badawczych

  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela