Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Brzoza
Główny adres email
Agnieszka.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką UŁ kierunku Ekonomia.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej.

Dydaktyka: prowadzę zajęcia z Ekonomii, Mikroekonomii 1, Mikroekonomii 2, Makroekonomii, Ekonomii międzynarodowej, Międzynarodowych stosunków gospodarczych, Korporacji transnarodowych w gospodarce światowej a także seminaria licencjackie na kierunku Ekonomia.

Praca naukowo - badawcza: prowadzę badania w zakresie BIIZ, handlu, aspektów ekonomiczno - prawnych ekologicznych inwestycji odnawialnych źródeł energii i ciepła

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

  Kierunkowy koordynator ds. ECTS dla kierunków studiów: Ekonomia oraz Ekonomia w języku angielskim.

  Opiekun studentów wyjeżdżających w ramach programów mobilnościowych, mi.in. Szkół Letnich (Summer Schools), praktyk zagranicznych Erasmus + (LAT), Programu Erasmus+ Studia (uzgadnianie kursów realizowanych w uczelniach zagranicznych wraz z przypisanymi punktami ECTS; akceptacja formularzy: LAS , Aneks oraz changes;, zaliczanie poszczególnych wyjazdowych semestrów na podstawie TOR).

  Uzgadnianie programów studiów, kursów z przypisaniem punktów ECTS w siatkach kierunków.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela