Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Sosna
Główny adres email
Tomasz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Członek kilku prestiżowych organizacji międzynarodowych zrzeszających naukowców związanych z ekonomią i biznesem międzynarodowym: EIBA, EEFS, EAMSA, AIB CEE i in. Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora (2008 r.). obejmuje ok. 100 recenzowanych pozycji. Opublikowano je w wydawnictwach zagranicznych, np. Emerald, Springer, IGI Global (USA) oraz w renomowanych czasopismach krajowych, np. Gospodarka Narodowa, Entrepreneurial Business and Economics Review, Comparative Economic Research. Część z nich indeksowana jest w bazach Web of Science (Core Collection) oraz SCOPUS. Trzykrotnie zostały one nagrodzone przez Rektora UŁ (2 nagrody indywidualne i 1 zespołowa).

Kierował i był wykonawcą 12 projektów badawczych. Pięć z nich współfinansowano ze środków UE. Ponadto trzykrotnie otrzymał grant w ramach konkursu dla młodych pracowników naukowych. Wyniki badań wielokrotnie prezentował na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, w tym m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Korei Płd., Szwecji, Danii, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Austrii, Grecji, Turcji, Czechach, na Litwie i Łotwie. Dotyczyły one m.in. umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, zagranicznych inwestycji bezpośrednich, zachęt inwestycyjnych, specjalnych stref ekonomicznych, regionalnych nierówności gospodarczych a także rozwoju regionu łódzkiego.

Uczestniczył jako autor, koordynator, wykonawca i ekspert w kilkunastu projektach międzynarodowych (np. COSME, Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, Erasmus (+), Leonardo da Vinci, Grundtvig), w grantach NBP oraz programie norweskim (EEA / Norway Grant). Wielokrotnie wykładał za granicą m.in. w ramach programu Erasmus (+) (Francja, Portugalia, Niemcy, Litwa, Węgry, Estonia, Rumunia, Łotwa i Słowacja).

Członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Naukowe: ekonomia i biznes międzynarodowy, polityka gospodarcza, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, zachęty inwestycyjne, specjalne strefy ekonomiczne, atrakcyjność inwestycyjna państw i regionów, rozwój regionalny.

Inne: podróże, turystyka górska (i książka o górach), ekologiczna uprawa owoców i warzyw, rower, narty.

Stanowiska
 • profesor uczelni, Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych i współpracy z otoczeniem, Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych Katedra Wymiany Międzynarodowej

  1. Działalność badawcza (Katedra Wymiany Międzynarodowej)

  2. Działalność dydaktyczna (Instytut Ekonomii)

  3. Działalność organizacyjna (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych i współpracy z otoczeniem, Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, Przedstawiciel Wydziału w Radzie Biznesu)

  Inne:

  a) zastępca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny Ekonomia Międzynarodowa (ISSN: 2082-4440; e-ISSN: 2300-6005);

  b) redaktor tematyczny Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (ISSN: 1508-2008; e-ISSN: 2082-6737);

  c) członek Rady Wydziału, członek Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela