Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Brzoza
Główny adres email
Agnieszka.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia magisterskie ukończone na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, UŁ.

Studia doktoranckie w dziedzinie Ekonomii, UŁ.

Adiunkt w Katedrze Wymiany Międzynarodowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Osiągnięcia naukowe

Przygotowanie i obrona pracy doktorskiej.

Autor kilkunastu publikacji naukowych.

Autor i realizator licznych projektów krajowych i międzynarodowych.

Pozyskanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego dzięki współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, samorządowymi i rządowymi.


Zainteresowania naukowe

Podróże, książki.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Wymiany Międzynarodowej

  Działalność naukowo-badawcza. Działaność dydaktyczna.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela