Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Sosna
Główny adres email
Dorota.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Instytut Gospodarki Przestrzennej

  Obsługa administracyjna jednostek Instytutu GP: Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska oraz Zakładu Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych:

  • Prowadzenie rejestrów wydatków subwencji katedry i zakładu (przychody i rozchody), projektów młodych naukowców i innych projektów prowadzonych w jednostce;
  • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych nabywanych środków trwałych i przedmiotów podlegających ewidencji
  • Obsługa finansów Instytutu GP (zakupy materiałów, rozliczanie faktur, kontrola wydatków);
  • Współpraca z Centrum Kształcenia w zakresie obsady personalnej zajęć -sprawy związane z obsługą wydziałowej bazy dydaktycznej- wprowadzanie zajęć w semestrach, zmiany w obsadach zajęć zgłaszane przez koordynatorów katedralnych;
  • Obsługa rejestracji żetonowych na poziomie instytutu – wykłady do wyboru, seminaria;
  • Ewidencja hospitacji ze zrealizowanych zajęć;
  • Prace pomocnicze w badaniach naukowych;
  • Sprawy związane z zaopatrzeniem w materiały niezbędne do prowadzenia procesów badawczego i dydaktycznego;
  • Współorganizacja wyjazdów i obsługa administracyjna współpracy zagranicznej Katedry;
  • Inne prace zlecone przez Dyrektora Instytutu oraz Kierownika Katedry/Zakładu.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela