Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Dąb
Główny adres email
Agnieszka.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Naukowo zajmuję się poniżej wskazaną problematyką:

 • socjologia edukacji wyższej (edukacja spersonalizowana – tutoring), socjologia szkolnictwa wyższego i nauki
 • polityka szkolnictwa wyższego, reformy szkolnictwa wyższego i nauki
 • polityki publiczne, polityka społeczna

W ramach działalności organizacyjnej i dydaktycznej zajmuję się wdrażaniem i prowadzeniem tutoringu akademickiego.

Osiągnięcia naukowe

Do najważniejszych dla mnie osiągnięć publikacyjnych należą dwie książki:

Dziedziczak-Foltyn A. (2017), Reforma szkolnictwa wyższego w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990-2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Dziedziczak-Foltyn Agnieszka, Sarnat-Ciastko Adrianna, Karpińska-Musiał Beata (2020), Tutoring drogą do doskonałości akademickiej. Percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014-2019, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

  Zakres moich obowiązków obejmuje trzy podstawowe aktywności:

  1) prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria licencjackie i magisterskie, tutoriale oraz konsultacje ze studentami);

  2) prowadzenie działalności naukowej (badania, pisanie i publikowanie tekstów naukowych, pisanie tekstów popularyzacyjnych, udział w projektach i grantach badawczych, udział w konferencjach naukowych i dydaktycznych);

  3) prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Katedry/ Instytutu, Wydziału oraz Uniwersytetu (np. kierowanie projektem Tutoring na EkSocu w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki, członkostwo w Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Pracowników w kadencji 2020-2024, członkostwo w Radzie Bibliotecznej UŁ).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela