Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Klon
Główny adres email
Tomasz.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Główne obszary moich zainteresowań naukowych to współczesna literatura brytyjska i postkolonialna, poststrukturalistyczna i psychoanalityczna teoria literatury, film współczesny oraz studia kulturowe. Publikowałem artykuły poświęcone twórczości takich pisarzy jak Julian Barnes, Ian McEwan, Michel Faber, Kazuo Ishiguro, Salman Rushdie, Ali Smith czy Jeanette Winterson. Jestem redaktorem pracy Nobody Expects the Spanish Inquisition: Cultural Contexts In Monty Python (Rowman and Littlefield, 2014). Opublikowałem również monografię Family and Relationships in Ian McEwan’s Fiction (Lexington Press, 2018). Współredagowałem zbiór Reading Graham Swift (Lexington Press, 2019). Przełożyłem na język polski kluczową dla teorii postkolonialnej pracę Homiego K. Bhabhy Miejsca kultury, a także wiele innych tekstów krytycznych i literackich, m.in. autorstwa Haydena White’a czy Dipesha Chakrabarty’ego. Obecnie kieruję projektem NCN nr 2019/33/B/HS2/00131 "Word, Sound and Image: Intertextuality in Music Videos" ("Słowo, dźwięk, obraz – intertekstualność w teledyskach").

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Literatury i Kultury Brytyjskej

  • działalność naukowa: badania w zakresie literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze, w szczególności literatury brytyjskiej oraz filmu
  • działalność dydaktyczna: prowadzenie zajęć kursowych oraz seminariów dotyczących literatury i kultury brytyjskiej oraz przekładu literackiego
  • działalność organizacyjna: organizacja pracy Instytutu Anglistyki

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela