Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anita Maria Topola
Główny adres email
Anita.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką kierunku biologia, specjalność mikrobiologia Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończyłam w 2003 roku. W 2008 r. uzyskałam stopień doktora nauk biologicznych w zakresie mikrobiologia. Pracuję na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Mikrobiologii Molekularnej (powstałej we wrześniu 2020 roku z połączenia Zakładu Genetyki Drobnoustrojów i Zakładu Immunoparazytologii) Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ.

Najważniejsze etapy mojej edukacji i przebiegu kariery zawodowej to:

 • 1998-2003 r.: studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja: mikrobiologia
 • 2003 r.: Obrona pracy magisterskiej pt.” Różnicowanie szczepów klinicznych grzybów chorobotwórczych przy wykorzystaniu techniki PCR”
 • 2003-2008 r.: Studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
 • 2003-2008 r.: stanowiska asystenta w Zakładzie Genetyki Drobnoustrojów
 • 2008 r.: Obrona pracy doktorskiej pt. “Badania genetyczne dermatofitów: molekularna identyfikacja i różnicowanie szczepów klinicznych, opracowanie wektorów plazmidowych oraz systemów transformacji Trichophyton sp.” i nadanie stopnia doktora nauk biologicznych, w zakresie: mikrobiologia
 • 2008-2020 r.: stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Genetyki Drobnoustrojów
 • Od 01.09.2020 r.: stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Mikrobiologii Molekularnej
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt badawczo-dydaktyczny Katedra Mikrobiologii Molekularnej

  Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ ds. kierunku biotechnologia i mikrobiologia;


  Uczestnictwo w ciałach kolegialnych:

   • członek Rady Wydziału
   • członek Komisji ds. Promocji WBiOŚ,
   • członek Komisji ds. Dydaktyki na kierunku mikrobiologia,
   • członek Komisji ds. Dydaktyki na kierunku biotechnologia
   • członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich,
   • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształecenia
   • członek Komisji Rektorskiej ds. Regulaminu Studiów

  Zakres zadań w obszarze dydaktycznym:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku MIKROBIOLOGIA i BIOTECHNOLOGIA:
   Podstawy genetyki dla biotechnologów, Genetyka ogólna, Biologia molekularna,

   Genetyka drobnoustrojów, Seminaria dla studentów I roku II stopnia,
   pracownie specjalistyczne, opiekun naukowy prac magisterskich i licencjackich.

  Zakres zadań w obszarze naukowym:

  • naukowo zajmuje się grzybami chorobotwórczymi dla człowieka (dermatofity) na poziomie transkryptomiki, proteomiki i metabolomiki; kierownik grantów badawczych pozyskiwanych ze źródeł NCN.

  Zakres zadań w obszarze organizacyjnym:

  • prowadzenie dokumentacji administracyjno-księgowej (opracowywanie faktur) w ramach grantów badawczych i środków subwencyjnych Katedry
  • ustalanie planów zajęć dydaktycznych Katedry


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela